Aktualności

Szczecińskie działania „Pieszy” pierwszy raz w zmienionej formie

Szczecińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie przeprowadzili działania pod nazwa „Pieszy”. Patrole drogówki można było zobaczyć przy wyznaczonych przejściach dla pieszych i przejazdów dla rowerów w godzinach wzmożonego natężenia ruchu kołowego oraz pieszego. Tym razem wykorzystano piesze patrole nieumundurowane.

Pierwszy raz w ramach działań „Pieszy” na szczecińskich skrzyżowaniach pojawili się nieumundurowani policjanci Ruchu Drogowego. Ich obecność spowodowała aż 70 reakcji na wykroczenia w relacjach „pieszy”, „kierujący – pieszy”, w tym aż 40 reakcji wobec pieszych łamiących przepisy w ruchu drogowym.

Warto w tej sytuacji przypomnieć, że do największej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi głównie z powodu nieprawidłowego zachowania się kierujących pojazdami w rejonie przejść dla pieszych. Kierujący często dopuszczają się wykroczenia, które polega na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na wyznaczonym przejściu. Często na drogach dwujezdniowych kierujący omijają pojazd, który jedzie w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu albo wyprzedzają inny pojazd na wyznaczonym przejściu dla pieszych.

Piesi uczestnicy ruchu drogowego również nie stosują się do obowiązujących przepisów. Głównym wykroczeniem jakie popełniają piesi jest przechodzenie przez przejście dla pieszych, kiedy sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony. Policjanci często słyszą wymówki: „bo mi się śpieszy” albo „bo za długie są te światła”. Pamiętajmy, że ten sygnalizator jest dla naszego bezpieczeństwa. Piesi często przechodzą w miejscu niedozwolonym, co również jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych z ich udziałem.

Szczecińska „Drogówka” będzie prowadzić cyklicznie działania „Pieszy” w sprawdzonej wczoraj formie, czyli z wykorzystaniem nieumundurowanych patroli.

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

  • napis policja wyświetlony na tylnej szybie nieoznakowanego radiowozu
  • Nieumundurowany patrol pieszy funkcjonariuszy Ruchu Drogowego
  • Nieumundurowany patrol pieszy funkcjonariuszy Ruchu Drogowego
  • Policyjny radiowóz nieoznakowany
  • Nieumundurowany policjant Ruchu Drogowego