Materiały niebezpieczne na drodze - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Materiały niebezpieczne na drodze

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wzięli udział w wojewódzkich działaniach „materiały niebezpieczne”.

Na polskich drogach codziennie porusza się ponad 20 tysięcy pojazdów, które przewożą towary niebezpieczne – dane według Najwyższej Izby Kontroli. Materiały niebezpieczne często są łatwopalne, żrące, wybuchowe, promieniotwórcze, trujące itp. Z roku na rok rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, które przewożą materiały niebezpieczne. Międzynarodowa umowa ADR jest europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Celem tych przepisów jest regulacja przewozów materiałów niebezpiecznych. Umowa ADR klasyfikuje ok. 2000 substancji niebezpiecznych.

W czasie podróży pojazdów z towarem niebezpiecznym często dochodzi do nieprawidłowości. Pojazdy te są często nienależycie przygotowane do wyjazdu. Powstają różnego rodzaju błędy w czasie załadunku. Zdarza się, że oznakowanie tych pojazdów jest również nieprawidłowe co ma bardzo duże znaczenie w czasie ich przewozu.

Wczoraj, głównym zadaniem funkcjonariuszy ze szczecińskiej drogówki było ujawnianie nieprawidłowości podczas przewozu materiałów niebezpiecznych. W czasie pełnionej służby policjanci ujawnili m.in. nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku. Za popełnione wykroczenie na kierowcę został nałożony mandat karny.

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

  • policjant kontroluje samochód
  • policjant kontroluje samochód
  • policjant kontroluje samochód
  • policjant kontroluje samochód
  • policjant kontroluje samochód
  • policjant wypisał mandat