Aktualności

Cyberdżungla w Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla”, w Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie przy ul. Tomaszowskiej, funkcjonariusz KMP przeprowadził pogadankę z uczniami klas siódmych i ósmych. Tematem spotkania były zagrożenia i konsekwencje prawne wynikające z korzystania z internetu.

Podczas prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Omówiono zagrożenia związane z hejtem, groomingiem oraz cyberbullyingiem w związku z tym, że cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników internetu.

Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są właśnie młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, że poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

Poruszona tematyka obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia wynikające z uzależnień behawioralnych oraz zażywania środków odurzających tj. alkohol, dopalacze czy narkotyki.

W trakcie spotkania dzieci mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom, by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • policjant podczas prelekcji
  • policjant podczas prelekcji
  • policjant podczas prelekcji