Aktualności

O zagrożeniach środkami psychoaktywnymi wśród studentów

Wczoraj w Wydziale Informatycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie, odbyły się spotkania kadry pedagogicznej z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W trakcie szkolenia dotyczącego aspektów prawnych i zagrożeń związanych z użytkowaniem narkotyków, mundurowy uświadomił zebranym na spotkaniu pracownikom uniwersytetu konsekwencję prawne wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, które mogą spotkać ich studentów.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. Przypomniano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa.

Policjant wskaz na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze. Uczestnicy szkolenia mieli też możliwość zapoznania się z atrapami środków odurzających dostępnymi w walizce profilaktycznej oraz akcesoriami, które są wykorzystywane przez osoby zażywające te środki.

W trakcie spotkania nie zabrakło pytań ze strony pedagogów, wykładowców i pracowników ZUT-u w sprawach, studentów ich wychowanków a także problemów z którymi się spotykają.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny od prawie jedenastu lat prowadzi swoją działalność edukacyjną. Na dziesięciu wydziałach kształci się na nim ponad piętnaście tysięcy studentów. Spotkania z Policją mają uświadamiać pracownikom i studentom ZUT, że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich bezpieczeństwa.


 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • policjant w trakcie pogadanki
  • policjant w trakcie pogadanki
  • policjant w trakcie pogadanki