Aktualności

Kaskadowy pomiar prędkości i działania profilaktyczne „nie zabijaj”

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. W zeszłym roku na terenie Szczecina doszło do prawie trzystu zdarzeń drogowych, gdzie główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Działania pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”, polegają na pomiarze prędkości w tym samym czasie, na tej samej trasie, ale w różnych odległościach od siebie. Działanie te są prowadzone przede wszystkim na głównych drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta oraz w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do przekroczenia prędkości przez kierujących.

Podczas kaskadowych pomiarów prędkości były również prowadzone działania profilaktyczne, które dotyczą akcji informacyjno - edukacyjnej „Nie zabijaj”. Głównym celem akcji jest przypomnienie oraz uświadomienie kierującym, że należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz stosować się do znaków i sygnalizacji świetlnej. Bardzo ważne jest podniesienie świadomości kierowców, którzy nie zdają sobie sprawy, że przekroczenie prędkości jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych.

W czasie prowadzonych działań policjanci szczecińskiej drogówki korzystali z ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów oznakowanych i nieoznakowanych. Udział w działaniach również wzięła grupa SPEED, której głównym zadaniem jest pomiar prędkości.

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

  • policjant mierzy prędkośći na drodze
  • policjant mierzy prędkośći na drodze
  • policjant mierzy prędkośći na drodze
  • policjant mierzy prędkośći na drodze
  • policjant mierzy prędkośći na drodze