Aktualności

Policjanci kontrolowali szczecińskie punkty skupu złomu

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili wczoraj działania pn. "Kolor 2020". Akcja polegała na skontrolowaniu skupów złomu celem ujawnienia przedmiotów pochodzących z kradzieży, a także przestrzegania przepisów prawa przez osoby prowadzące skupy.

Kontroli poddano wytypowane na terenie miasta punkty skupu złomu. Sprawdzeniu przede wszystkim podlegały formularze przyjęcia odpadów metalowych, które zgodnie z ustawą o odpadach musza być każdorazowo wypełniane przez prowadzących skup. W formularzach odnotowuje się dane osób przekazujących złom oraz określa się rodzaj, ilość oraz pochodzenie elementów metalowych przekazanych do skupu.

Kontrole podejmowane są w celu przeciwdziałania kradzieżom elementów metalowych. Do tego typu przestępstw dochodzi, gdyż złodzieje w dalszym ciągu mają możliwość zbycia mienia pochodzącego z kradzieży. Wśród prowadzacych skupy są tacy, którzy przyjmują złom bez wypełnienia formularza. Dlatego działania policji ukierunkowane są na zdyscyplinowanie nieuczciwych przedsiębiorców, aby ci w sposób rzetelny dokumentowali przyjęcie metali.

Dodatkowo policjanci szczecińskiej drogówki w patrolach mieszanych kontrolowali pojazdy ciężarowe przewożąc odpady metalowe. Sprawdzenia realizowane były pod kątem legalności źródła pochodzenia przewożonych materiałów, trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów.

Policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o odpadach, kontrolę formularzy może przeprowadzać m.in. Policja i funkcjonariusze SOK-u. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metalowych jest zobowiązany przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzeplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazujcego i dla przyjmującego odpady. Brak wypełnienia formularza jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa będzie skierowana do Sądu Rejonowego.

Konsekwencją naruszania przepisów ustawy o odpadach może być cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu elementów metalowych. Osoba u której stwierdzi się przedmioty pochodzące z kradzieży może mieć przedstawiony zarzut paserstwa.

Policjanci zapowiadają, że podobne działania na terenie Szczecina będą kontynuowane.

 

nadkom. Tomasz Tytonik/ZKS KMP

 

 

 

  • policjanci wsiadaja do radiowozu
  • policjant wypełnia dokumentcję
  • radiowóz zaparkowany przy skupie złomu