Aktualności

Bezpiecznie w internecie - spotkanie z rodzicami uczniów szczecińskiej 14

W Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Kopernika w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej przeprowadził spotkanie dla rodziców uczniów szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych, wynikających z korzystania z internetu w ramach programu „Cyberdżungla”. Cykl prelekcji prowadzony jest przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie.

W dzisiejszych czasach, kiedy to media stały się dla wielu ludzi alternatywną metodą wychowania warto zastanowić się czy to dobre rozwiązanie. Włączając dziecku komputer, dając mu telefon, by się ,,czymś zajęło”zapominamy o tym co kształtowało nas jako przyszłych rodziców. A to nie media powinny być dla dziecka wychowawcą, który ma pomóc mu stać się dojrzałym, mądrym i odpowiedzialnym człowiekiem.

Współczesne dziecko od samego urodzenia ma kontakt z internetem i innymi środkami masowego przekazu. To internet jest narzędziem kształtowania postaw młodego człowieka i jego zainteresowań. Rodzice często nie maję świadomości, że media niszczą ludzką wyobraźnię. Spędzając czas przed komputerem, człowiek ogląda szereg różnych obrazów, sytuacji, gotowych rozwiązań. Nie ma w tym wszystkim żadnego miejsca dla procesów myślowych, używania wyobraźni. Wszystko zostaje podane ,,na tacy”.

Efektem tego jest brak rozróżnienia przez młodego człowieka tego, co jest dobre a co złe. Młody człowiek nie potrafi sam podejmować decyzji, jest zagubiony i niepewny. Całe jego życie sprowadza się do sugestii, które przekazywane są mu z ekranu monitora. Nie dostrzega norm moralnych odnoszących się do sprawiedliwości, bo jedyną sprawiedliwością jest ta, która przekazywana jest mu przez internet.

Ciężko znaleźć we współczesnym świecie osobę, która nie posiadałaby konta na portalu społecznościowym. Otwarcie mówi się już nawet o tym, że brak posiadania komunikatora jest swoistego rodzaju wykluczeniem społecznym. To, w jak błyskawicznym tempie rozwinęła się popularność Facebooka, mogłoby sugerować, że oferuje nam on coś, co jest spełnieniem ludzkich marzeń. Miał być nową możliwością bycia w stałym kontakcie ze wszystkimi znajomymi na całym świecie. O każdej porze dnia i nocy informuje nas przecież co nasi znajomi zjedli, gdzie byli i z kim byli. Niestety okazuje się, że ta nowa technologia jest bardziej naszym utrapieniem niż powodem do radości. Wraz nią bowiem pojawił się nowy rodzaj samotności. Ludzie stali się samotni, przebywając z ludźmi. Taka samotność w tłumie.

Mając to na względzie w Liceum Ogólnokształcącym nr 14, mieszczącym się przy ul. Kopernika w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej przeprowadził spotkanie dla rodziców uczniów szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu w ramach programu „Cyberdżungla” prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie.

W trakcie spotkania rodzice młodzieży uczęszczającej do LO nr 14 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy.

Podczas prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz bardziej powszechna. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Policjant podczas prelekcji
  • Policjant podczas prelekcji
  • Policjant podczas prelekcji