Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich funkcjonariuszy w roku ubiegłym. W uroczystości wzięli udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, przedstawiciele szczecińskiej Prokuratury i Urzędu Miasta oraz kadra kierownicza.

Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie. Komendant Miejski Policji w Szczecinie omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.

Po raz kolejny szczecińscy policjanci wykazali się sumienną i rzetelną pracą. Na terenie działania szczecińskiej jednostki odnotowany został wzrost przestępstw stwierdzonych, a wykrywalność ukształtowała się na poziomie 84,9% i jest to wynik najlepszy od 10 lat.

W kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność wyniosła 83,2%, co stanowi swoisty sukces naszej jednostki, bowiem osiągnęliśmy w tej kategorii najwyższą od 10 lat wykrywalność przestępstw kryminalnych. Wzrost poziomu skuteczności wykrywczej jest wynikiem skutecznej pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymywali osoby, które wyłudzały środki finansowe, w tym podatek VAT, dopuszczały się nieprawidłowości przy przetargach publicznych i dopłatach z UE, nielegalnie wprowadzały do obrotu środki farmaceutyczne, oraz dopuszczały się nieprawidłowości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku podjętych działań, w minionym roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wyeliminowali z rynku 169 000 sztuk papierosów bez znaków akcyzy, oraz blisko 270 kg krajanki tytoniowej, tym samym zapobiegając uszczupleniu podatku akcyzowego należnego Skarbowi Państwa na kwotę około 450 000 zł.

Szczecińscy policjanci z Wydziału PG w ubiegłym roku, zabezpieczyli łącznie ponad 1000 sztuk odzieży, biżuterii oraz galanterii, zabawek, alkoholu oznaczonych nielegalnie znakami renomowanych firm. Wartość podrobionych przedmiotów oszacowano na kwotę blisko 93 tysięcy złotych. Tym samym odnotowaliśmy w tym obszarze ponad dwukrotny wzrost efektywności naszej pracy w odniesieniu do roku poprzedniego.

W efekcie prowadzonych działań przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Szczecinie zabezpieczono łącznie 8,8 kg sterydów anabolicznych oraz 2590 tabletek na potencję lub wczesnoporonnych o czarnorynkowej wartości blisko 912 tysięcy złotych.

Komendant podczas odprawy rocznej podkreślił wagę bezpieczeństwa na drodze, wskazując tym samym główne czynniki. Zaliczamy do nich m.in.: nadmierną prędkość, wymuszanie pierwszeństwa i nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W 2018 roku zatrzymano ponad 1923 nietrzeźwych kierujących oraz 487 kierujących znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w ubiegłym roku interweniowali ponad 36 tysięcy razy, w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa o ruchu drogowym.

Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają nie tylko przeprowadzone kontrole. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne.

Wśród prowadzonych działań należy wymienić m.in.: „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Piesi”, „Bezpieczne przejście”, „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Pasy”, czy „Motocykl”.

Do prowadzonych działań wykorzystywane są kamery miejskiego monitoringu, które na bieżąco rejestrują zachowanie uczestników ruchu drogowego. Uczestnikom ruchu przekazywane są także materiały profilaktyczne – m.in.: jednorazowe alkoholtesty, zapachy do samochodów, odblaski oraz ulotki informacyjne.

Z dniem 19 lipca 2019 roku w strukturach Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie wyodrębniono Zespół „SPEED”. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom na drogach. Od początku swojej działalności Grupa SPEED ujawniła 2325 wykroczeń oraz zatrzymała 376 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Swoistą nowością było wprowadzenie w 2019 roku do użytku służbowego kamer rejestrujących przebieg interwencji i zdarzeń obsługiwanych przez szczecińskich policjantów. Do służby trafiło dotychczas 180 urządzeń, w które wyposażeni zostali funkcjonariusze Ruchu Drogowego oraz policjanci Ogniw Patrolowo-Interwencyjnych.

Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Szczecin, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, środkom z budżetu centralnego oraz pozyskaniu funduszy z unijnych programów opartych na partnerstwie z Policją niemiecką – INTER – REG, szczecińscy policjanci wyposażeni są w nowoczesny i w pełni profesjonalny sprzęt służbowy, który wykorzystywany w codziennej służbie poprawia wydajność i efektywność naszych działań.

Komendant podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie utrzymania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Policjanci realizują szeroki zakres zadań w kilku obszarach służby. Zaliczają się do nich: działalność edukacyjno-informacyjna, budowanie lokalnych programów profilaktycznych i tworzenie koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz organizacja służby patrolowej i obchodowej.

Prowadzone działania profilaktyczne dotyczyły praktycznie wszystkich sfer życia społecznego, w tym: „Bezpieczny Senior”, „Niebieski Mikołaj”, „Mój Przyjaciel MIŚ”, „Alfred radzi”, „Cyberdżungla”, „Narkotyki i dopalacze zabijają”, „Nieletni Paragraf”, „Rower”, „Kino na temat”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,

Zadania, które realizowane są w tym pionie wynikają z wielu aspektów życia społecznego kształtującego poziom poczucia bezpieczeństwa. Należą do nich: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy stanu bezpieczeństwa, sygnały napływające od mieszkańców przekazywane bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków technicznych.

Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono łącznie blisko 15 tysięcy zagrożeń, z czego ponad 8,5 tysiąca stanowią zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a reszta to zagrożenia w pozostałych obszarach. Ponad połowa zagrożeń została potwierdzona, co wskazuje na bardzo dobre wykorzystanie mapy przez mieszkańców, którzy uczestniczyli w jej tworzeniu poprzez konsultacje społeczne. W wyniku pracy szczecińskich funkcjonariuszy wyeliminowano dotychczas blisko 4000 wskazanych zagrożeń. Intensywne działania w tym zakresie będą również kontynuowane w tym roku.

Nowym przedsięwzięciem, które wdrożyli do realizacji policjanci Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie jest program profilaktyczny „Hej Ziomalu – maluj na legalu”. Akcja ta jest odpowiedzią na pojawiające się w naszym mieście graffiti umieszczane bez zgody zarządców lub właścicieli obiektów.

Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2019 roku. Słowa podziękowania skierował do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił, że sukcesy, jakie odnoszą szczecińscy funkcjonariusze to ogromny powód do dumy, a także dowód na to, że służba w Komendzie Miejskiej Policji jest najlepszą szkołą „rzemiosła policyjnego”.

 

ZKS KMP

 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskiej policji w 2019 roku