Monopol - działania szczecińskiej Policji - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Monopol - działania szczecińskiej Policji

Na terenie działania KMP w Szczecinie znajduje się kilkaset sklepów monopolowych i kilkadziesiąt innych punktów sprzedaży alkoholu umiejscowionych w rejonach miejsc zamieszkania oraz w pobliżu szkół, co ułatwia dostęp do alkoholu. Nadal dużym problemem jest niska świadomość w zakresie odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobom małoletnim wśród sprzedawców, oraz za podawanie alkoholu małoletnim przez osoby dorosłe. Problem alkoholizmu wśród małoletnich tkwi także w społecznej akceptacji tego zjawiska. Objawia się to brakiem reakcji w przypadku uczestniczenia w sytuacji podawania alkoholu nieletnim w sklepie lub innym punkcie sprzedaży alkoholu.

Z uwagi na ten fakt Komenda Miejska Policji w Szczecinie w pierwszym tygodniu ferii zimowych przeprowadziła działania prewencyjno – kontrolne w rejonie sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych znajdujących się w centrum Szczecina. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i przeciwdziałanie powstawaniu przestępstw i wykroczeń, w tym sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim. Policjanci biorący udział w działaniach objęli swoim nadzorem także uczestników ruchu drogowego. Zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych.

W ramach działań w godzinach popołudniowo - wieczornych do służby przystąpili policjanci Oddziału Prewencji Policji wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie oraz podległych komisariatów. Tego dnia o bezpieczeństwo mieszkańców miasta dbały patrole umundurowane i typu wywiadowczego. Policjanci wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie sprawdzali miejsca w których sprzedawany jest alkohol, przypominając przy tym, iż sprzedaż alkoholu małoletnim i nietrzeźwym jest niezgodna z prawem.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymywali sprawców przestępstw, między innymi kierującego pod wpływem środków odurzających, czy osoby posiadające narkotyki. Policjanci ujawnili również wiele wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu jak i w ruchu drogowym.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Monopol - działania szczecińskiej Policji
  • Monopol - działania szczecińskiej Policji
  • Monopol - działania szczecińskiej Policji