Aktualności

Mówimy nie! dla hejtu i dyskryminacji. Warsztaty z Cyberdżunglą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących.

Wczoraj funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie realizując program „Cyberdżungla” przeprowadził w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie warsztaty dotyczące bezpiecznego użytkowania internetu.

W trakcie spotkania poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W czasie warsztatów uczniowie uczęszczający do SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy, ustrzec się od internetowego hejtu czy nie dać się oszukać. W przeprowadzeniu spotkania pomogła wychowawczyni, która dzieciom z większą wadą słuchu tłumaczyła słowa policjanta na język migowy.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • policjant prowadzi prelekcje w szkole z uczniami
  • policjant prowadzi prelekcje w szkole z uczniami
  • policjant prowadzi prelekcje w szkole z uczniami