Aktualności

Cyberdżungla po angielsku w Szczecin International School

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w Szczecin International School mieszczącej się przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkania z uczniami szkoły podstawowej na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu. Z uwagi na to, że część uczniów szkoły to obcokrajowcy zajęcia prowadzone są tam w języku angielskim i tak było tym razem.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz bardziej powszechna. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, że poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania uczniowie SIS mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Cyberdżungla po angielsku w Szczecin International School
  • Cyberdżungla po angielsku w Szczecin International School
  • Cyberdżungla po angielsku w Szczecin International School