Aktualności

Wpadł bo nie miał zakrytych ust i nosa - wspólne kontrole Policji i Sanepidu

Do Policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej coraz częściej docierają informacje dotyczące niestosowania się przez obywateli do obowiązujących przepisów odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mieszkańcy zawiadamiają służby o nie zakrywaniu ust i nosa w obiektach handlowych oraz komunikacji miejskiej. W związku z tym Komenda Miejska Policji wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną podjęła wspólne działania kontrolne mające na celu sprawdzenie tych informacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego w naszym mieście. Działania te prowadzone będą systematycznie.

Działania te w głównej mierze ukierunkowane są na kontrole obiektów handlowych oraz komunikacji miejskiej pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych w tym dotyczących zakrywania ust i nosa przez osoby tam przebywające.

Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy sanepidu dokonujący kontroli, nie tylko sprawdzają stan faktyczny i wyciągają konsekwencję od osób nie stosujących się do istniejących przepisów. Akcja ma również charakter edukacyjno profilaktyczny, co przejawiało się w trakcie działań prowadzeniem rozmów i przekazywaniu ulotek informacyjnych.

Nie zmienia to faktu, że za nieposiadanie wskazanych maseczek, przyłbic lub elementów garderoby, Policja może ukarać mandatem karnym do 500 zł, a Państwowy Inspektorat Sanitarny nałożyć grzywnę w drodze decyzji do 30 000 zł. W działaniach w ostatnim dniu czerwca brali udział funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie oraz dzielnicowi z KP Szczecin Pogodno i KP Szczecin Niebuszewo. W służbie były zarówno patrole mundurowe jak i po cywilnemu.

Policjanci wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie kontrolując placówki handlowe, w głównej mierze skupili się na profilaktyce. W wielu przypadkach pouczono sprawców wykroczeń o obowiązku stosowania się do przepisów, nie obeszło się jednak bez postępowań mandatowych wobec osób nie mających zakrytych ust i nosa. Dodatkowo w trakcie prowadzonych działań dzielnicowy z Komisariatu Niebuszewo zatrzymał osobę poszukiwaną ukrywającą się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna „wpadł” w ręce policjanta ponieważ w sklepie nie przestrzegał obowiązku zakrycia ust i nosa.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP