Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Tegoroczne Święto Policji jest szczególne, ponieważ w tym roku obchodzimy 95 - tą rocznicę powołania Policji Kobiecej oraz jubileusz setnej rocznicy powołania Policji Rzecznej.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Prezydenta miasta Szczecin Pan Krzysztof Soska, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin Pan Witold Dąbrowski, przedstawiciele Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Pracowników Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, funkcjonariusze naszej jednostki oraz zaproszeni goście.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Szczecinie, odbyła się na dziedzińcu siedziby zachodniopomorskich policjantów. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości.

Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ w tym roku obchodzimy 95 - tą rocznicę powołania Policji Kobiecej oraz jubileusz setnej rocznicy powołania Policji Rzecznej. Szczecińscy policjanci podczas uroczystej gali odebrali wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch witając wszystkich zebranych gości. Szef szczecińskiej Policji złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.

W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie na wyższe stopnie służbowe awansowało 314 policjantów. W korpusie oficerów starszych, Komendant Główny Policji mianował 3 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mianował 4 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mianował 109 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 176 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a w korpusie szeregowych rozkazem personalnym na stopień starszego posterunkowego, Komendant Miejski Policji w Szczecinie awansował 22 policjantów.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia i podziękowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie, inspektorem Piotrem Makuchem.

Święto Policji to dzień szczególny dla wszystkich, którzy tworzą naszą formację. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Policji bez pracowników Policji. To grupa zawodowa, która swoim wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspomaga działalność Policji, dlatego decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wyróżniono łącznie dziewięciu pracowników szczecińskiej jednostki.

W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia podległym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Podziękował również pracownikom Policji, którzy każdego dnia wspierają pracę policjantów i wpisują się w struktury naszej służby.

 

Podczas uroczystej zbiórki sześciu policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zostało wyróżnionych nadaniem Krzyża Niepodległości klasy II przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów na wniosek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

 

ZKS KMP

 

 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie
 • Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie