„Speed” w Szczecinie - działa już rok! - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

„Speed” w Szczecinie - działa już rok!

W dniu 18 lipca 2019 roku została wydana decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o powołanie wojewódzkiego Zespołu pn. „SPEED”, który ma przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Minął już rok od powołania zespołu „SPEED” w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Należy pamiętać, że głównym zadaniem policjantów z zespołu „SPEED” jest przede wszystkim ujawnianie kierujących, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań podczas prowadzenia pojazdu.

W czasie pełnienia służby funkcjonariusze ujawniają liczne wykroczenia popełniane przez kierujących, ale również skupiają się na ujawnianiu osób, które przekraczają dopuszczalną prędkość. Jednymi z najgorszych wykroczeń ujawnianych przez policjantów szczecińskiej drogówki w zespole „SPEED” jest również nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wykonywanie manewru wyprzedzania, nieprawidłowe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze szczecińskiego zespołu „SPEED” ujawniają również przestępstwa popełniane na drodze przez kierujących, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Często młodzi kierowcy w celu „pochwalenia się” zamieszczają różnego rodzaju nagrania lub filmy, gdzie prezentują jak przekraczają prędkość oraz nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Taki film zostaje poddany szczegółowej analizie, która prowadzi przede wszystkim do weryfikacji.

Zespół „SPEED” gromadzi wszelkiego rodzaju informacje, które są przekazywane przez obywateli, ale również i policjantów z innych wydziałów. Często do realizacji zadań i gromadzenia informacji wykorzystywane są zgłoszenia społeczeństwo poprzez użycie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Do codziennej służbie w zespole „SPEED” są wykorzystywane najnowsze samochody, które są wyposażone w wideorejestratory. Zbierane są informacje o nielegalnych wyścigach, które odbywają się na drogach publicznych lub też w miejscach, gdzie nagminnie kierujący dopuszczają się przekraczania prędkości.

Zespół „SPEED” w ciągu roku ujawnił blisko 4200 wykroczeń z czego około 600 polegało na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o „50+”. W minionym roku funkcjonariusze zatrzymali ponad 130 sprawców przestępstw.

 

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP