Aktualności

Sobotnie działania z kierunkiem na północ Szczecina

Ostatnimi czasy, aura po raz kolejny daje nam odczuć że w dalszym ciągu są wakacje. Piękne słońce, a przy tym wysokie temperatury powietrza, zachęcają do spędzania czasu wolnego wszędzie tam, gdzie można się schłodzić. Z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych, funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, zorganizowały wspólne działania profilaktyczne na niestrzeżonych terenach przywodnych północnego Szczecina.

Podczas pogadanek z najmłodszymi policjantki przypominały o zasadach które należy przestrzegać, aby w trakcie pobytu nad wodą nie stało się nic złego, m.in. jak należy korzystać z kąpieli wodnych i kiedy pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody.

W trakcie sobotnich działań przekazywane były materiały edukacyjne dotyczące przedmiotowej tematyki, odblaskowe radiowozy policyjne jak również pieczątki imitujące odznakę policyjną. Opiekunom osób małoletnich przypomniano, że woda nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, może być groźnym żywiołem.

Mając powyższe na uwadze pamiętajmy i stosujmy się do poniższych zasad:

 1. Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników.

 2. Nie kąp się w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

 3. Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz.

 4. Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.

 5. Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.

 6. Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego.

 7. Nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.

 8. Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku.

 9. Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem.

 10. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna.

 11. Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła).

 12. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratownika WOPR.

 13. Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi ciągły nadzór, również gdy umieją pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem.

 14. Nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu.


 


 

WPŁYW NA

BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOJEGO DZIECKA NAD WODĄ,

ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD CIEBIE!


 


 


 

NIE

DAJ

SIĘ

WCIĄGNĄĆ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


 

mł. asp. Monika Malińska/ZKS KMP