Chronimy przyrodę i bioróżnorodność - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Chronimy przyrodę i bioróżnorodność

Praca Policji to nie tylko ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszego kraju. Z pośród wielu zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Polskiej Policji nie można zapomnieć o tych, które chronią zdrowie, życie i mienie w sposób pośredni poprzez chronienie tego co nas otacza. W walce o ochronę przyrody, a przy tym zachowanie bioróżnorodności w akwenach, ochrony i restytucji zagrożonych gatunków flory i fauny, szczecińska Policja jednoczy swe siły z partnerem którym jest Policja wodna landu Meklemburgia Pomorze Przednie. Projekt który jest wspólnie realizowany przez te dwie służby to „INT 149”, który ma za zadanie monitorowanie obszarów wodnych województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego w celu zachowania różnorodności biologicznej.

Celem projektu jest poprawa ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewu Szczecińskiego. W osiągnięciu tego celu ma pomóc monitorowanie obszarów wodnych w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu i zniszczeniom środowiska naturalnego.

Szczecińscy policjanci wyposażeni w ramach projektu w nowoczesną łódź posiadającą radar najnowszej generacji, mogą z wody ujawniać powstałe za sprawą niesprawnych statków i łodzi wycieki oleju napędowego lub innych substancji. Także dzięki wyposażeniu w ramach projektu w nowoczesny terenowy radiowóz z przyczepą umożliwiającą transport lądowy łodzi, mogą z lądu i wody walczyć z kłusownictwem.

Dodatkowym atutem wspólnych polsko – niemieckich działań jest możliwość wymiany doświadczeń mogących w sposób pozytywny przyczynić się do zacieśnienia współpracy i poprawy efektywności działań podejmowanych przez obie służby.

 

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP