Aktualności

Monopol - kolejne działania prewencyjne policjantów ze szczecińskiego Śródmieścia

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście w weekend kończący astronomiczną zimę przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne w rejonie sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych znajdujących się w centrum Szczecina. Policjanci wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie sprawdzali miejsca w których sprzedawany jest alkohol przypominając przy tym, że sprzedaż alkoholu małoletnim i nietrzeźwym jest niezgodna z prawem.

Na terenie działania Komisariatu Policji Szczecin - Śródmieście znajduje się wiele sklepów monopolowych i innych punktów sprzedaży alkoholu, umiejscowionych w rejonach miejsc zamieszkania co ułatwia dostęp do alkoholu. Nadal dużym problemem jest niska świadomość wśród sprzedawców w zakresie odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobom małoletnim oraz za podawanie alkoholu małoletnim przez osoby dorosłe. Problem alkoholizmu wśród małoletnich tkwi także w społecznej akceptacji tego zjawiska. Objawia się to między innymi brakiem reakcji w przypadku uczestniczenia w sytuacji podawania alkoholu nieletnim w sklepie lub innym punkcie sprzedaży.

Z uwagi na ten fakt funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin - Śródmieście w weekend kończący astronomiczną zimę przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne w rejonie sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych znajdujących się w centrum Szczecina. Akcja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i przeciwdziałanie powstawaniu przestępstw i wykroczeń, w tym sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim. Policjanci biorący udział w działaniach objęli swoim nadzorem także uczestników ruchu drogowego. Zarówno tych zmotoryzowanych jak i pieszych.

W ramach działań w godzinach popołudniowo - wieczornych do służby przystąpili dzielnicowi i asystenci Wydziału Prewencji ze szczecińskiego Śródmieścia. Policjanci wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie sprawdzali miejsca w których sprzedawany jest alkohol, przypominając przy tym, że sprzedaż alkoholu małoletnim i nietrzeźwym jest niezgodna z prawem. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację działań.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Monopol - kolejne działania prewencyjne policjantów ze szczecińskiego Śródmieścia