Aktualności

Droga Donikąd - spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie.

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Droga Donikąd” w dniu 25 maja 2016r w Szkole Podstawowej nr 45 mieszczącym się przy ul. Benesza w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadziła spotkanie z uczniami klas piątych szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z ucieczek z domu.

W trakcie prelekcji poruszono zagadnienie popełniania czynów karalnych oraz demoralizacji osób nieletnich. W trakcie spotkań wielu uczniów dopytywało się o zakres odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. Zauważalne jest to, iż dla wielu młodych ludzi meandry prawa stanowią sferę którą chcą zgłębić nie tylko z uwagi na swą ciekawość ale również dla zwiększenia swego poczucia bezpieczeństwa. Poruszona tematyka związana z ucieczkami osób małoletnich z domów rodzinnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia na które mogą natrafić młodzi ludzie w trakcie takich ucieczek. Niebezpieczeństwa związane z używaniem środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki oraz handel ludźmi. Tematyka ta wzbudza zainteresowanie wśród uczniów z uwagi na to, że obejmuje swoim zasięgiem ich samych.

Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań skierowanych do uczniów, ich rodziców, pedagogów i wychowawców realizowanych w ramach programu profilaktycznego „Droga Donikąd”. Z uwagi na duże zainteresowanie szkół i placówek uczestnictwem w programie spotkania o tej tematyce prowadzone będą systematycznie w placówkach na terenie Szczecina.


Opr. asp. Michał Sroka