Aktualności

Droga Donikąd - prelekcje z uczniami Szkoły Szpitalnej w szczecińskich Zdrojach

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Droga Donikąd” w dniu 2 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Szpitalnych mieszczącym się przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie funkcjonariusz przeprowadził spotkanie z uczniami szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z ucieczek z domu.

W trakcie prelekcji poruszono zagadnienie demoralizacji oraz popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.

Tematyka ta wzbudza zainteresowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ponieważ obejmuje swoim zasięgiem właśnie uczniów tych szkół. 

W trakcie spotkań młodzież dopytywała się o zakres odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. 

Poruszona tematyka związana z ucieczkami osób małoletnich z domów rodzinnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia na które mogą natrafić młodzi ludzie w trakcie takich ucieczek. Niebezpieczeństwa związane z używaniem środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki oraz handel ludźmi. 

Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań skierowanych do uczniów, ich rodziców, pedagogów i wychowawców realizowanych w ramach programu profilaktycznego „Droga Donikąd”.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkół i placówek uczestnictwem w programie spotkania o tej tematyce prowadzone będą systematycznie w placówkach na terenie Szczecina.

 asp. Michał Sroka / IK