Bezpieczne Wakacje w Szczecinie. - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Bezpieczne Wakacje w Szczecinie.

Czas wakacji to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku, spotkań i zabaw. Jest to także czas intensywnej pracy policjantów-głównie asystentów ds. nieletnich i dzielnicowych, którzy czuwają nad tym aby wypoczynek zorganizowany (kolonie, półkolonie) oraz wypoczynek na plażach i kąpieliskach oraz w innych miejscach (lokale, puby)przebiegały bez zakłóceń.

"Bezpieczne wakacje" to działania cykliczne, kontrolno-prewencyjne. Organizowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, która czas wolny od zajęć szkolnych spędzą w naszym mieście. 
Zdarza się, że w czasie wolnym młodzi ludzie eksperymentują z alkoholem i środkami odurzającymi. Cyklicznie organizowane działania podczas weekendu są ukierunkowane na zapobieganie wybrykom chuligańskim popełnianym przez młodzież pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Kontrolowane będą miejsca gromadzenia się młodzieży, która dopuszcza się często czynów karalnych a przede wszystkim swoim zachowaniem zagraża życiu i zdrowiu swojemu i innych. 
Wszystkie zorganizowane miejsca wypoczynku letniego:kolonie i półkolonie będą kontrolowane przez policjantów z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod kątem warunków socjalnych w jakich będą wypoczywać najmłodsi. 
Stałe, systematyczne kontrole kąpielisk z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. 

Przed wakacjami w Szczecinie podjęto działania profilaktyczne ukierunkowane na edukację
w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i przemocy ekonomicznej. "Widzieć-niewidzialnie"-to akcja profilaktyczna Policji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Materiały informacyjne dostarczają podstawową wiedzę w z zakresie handlu ludźmi najczęstszych form werbunku ofiar a także udzielania możliwej pomocy w przypadku realnego zagrożenia. Materiały adresowane są do osób planujących turystyczny bądź zarobkowy wyjazd zagraniczny. 
W trakcie spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz studentami szczecińskich uczelni-oprócz informacji przekazywane były broszury opracowane w Wydziale Prewencji KWP w Szczecinie zawierające podstawowe informacje o handlu ludźmi i przemocy ekonomicznej. W czasie spotkań z młodzieżą podczas wakacji działania te będą kontynuowane. 

 

nadkom. Katarzyna Legan