Bezpieczni seniorzy w Szczecinie. - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Bezpieczni seniorzy w Szczecinie.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera w Szczecinie odbyło się spotkanie policjantek z seniorami.

Systematyczne spotkania policjantów z seniorami przynoszą wymierne efekty. Podnoszą poczucie bezpieczeństwa osób starszych, uczą bezpiecznych zachowań a w konsekwencji zmniejszają liczbę osób pokrzywdzonych przestępstwem w tej grupie wiekowej. 
Kolejne spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Romera z udziałem policjantek miało na celu przekazanie informacji o bezpieczeństwie na drodze w ramach programu "Niechroniony uczestnik ruchu drogowego" oraz programu "Vademecum seniora". 
Wymiana doświadczeń, zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zagrożenia ze strony przestępców (oszustwa metodą "na wnuczka" i kradzieże kieszonkowe) były głównym tematem rozmów z seniorami.
Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali elementy odblaskowe, ulotki i kalendarz na 2017 rok.

 

nadkom. Katarzyna Legan