Aktualności

Odpowiedzialność karna – spotkania dla uczniów Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie

W dniu 17 października 2016r w Gimnazjum Nr 8 mieszczącej się przy ul. Emilii Plater odbyło się spotkanie funkcjonariusza KMP w Szczecinie z uczniami szkoły dotyczące odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej nieletnich. W trakcie spotkania uczniowie dopytywali się o zakres odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. Zauważalne jest to, iż dla wielu młodych ludzi meandry prawa stanowią sferę którą chcą zgłębić nie tylko z uwagi na swą ciekawość ale również dla zwiększenia swego poczucia bezpieczeństwa.

Poruszona tematyka obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki. 
W trakcie spotkań poruszano również kwestie zagrożeń wynikających z ucieczek małoletnich z domów rodzinnych i placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie „Droga Donikąd”. 
Zwrócono również uwagę na kwestie bezpieczeństwa związane z użytkowaniem internetu w ramach programu KMP w Szczecinie „Cyberdżungla”.
    

asp. Michał Sroka