Aktualności

„Cyberdżungla” w Szkole Podstawowej Nr 14 w Szczecinie

W dniu 19 października 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 14 mieszczącej się przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie w ramach programu „Cyberdżungla” przeprowadził pogadanki z uczniami klas szóstych. Podczas spotkania omówiona została tematyka zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu, w ramach programu „Cyberdżungla”.

W trakcie prelekcji poruszono kwestię bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Omówiono zagrożenia związane z groomingiem oraz cyberbullingiem. W związku z tym, iż cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników Internetu ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

asp. Michał Sroka