Wzmożone patrole przed świętami w Szczecinie. - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Wzmożone patrole przed świętami w Szczecinie.

Ostatni tydzień przed świętami to czas zakupów, zwiększonego ruchu w sklepach i na ulicach, dlatego policjanci w patrolach umundurowanych i operacyjnych w ten przedświąteczny czas czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Szczecina.

Podczas działań kontrolno-prewencyjnych policjanci Odziału Prewencji Policji, Wydziału Ruchu Drogowego, asystenci ds. nieletnich i dzielnicowi kontrolowali miejsca zagrożone w mieście, punkty sprzedaży alkoholu i czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Szczecina. Działania te miały na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, poprawę stanu bezpieczeństwa głównych ciągów komunikacyjnych oraz jak naszybszą reakcję na sytuację zagrożenia. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierujących pojazdami, kontrolowali parkingi oraz miejsca gdzie notuje się większą liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń. Najwięcej patroli zarówno umundurowanych jak i operacyjnych zabezpieczało okolice hipermarketów, organizowanych kiermaszy i imprez związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. 
Zwracano szczególną uwagę na osoby małoletnie, przebywające poza domem. 
Podczas działań wylegitymowano 112 osób, ujawniono 3 osoby posiadające przy sobie środki odurzające (jedna z nich posiadała znaczną ilość). 
Nałożono 24 mandaty karne na sumę 2620 zł. 

nadkom. Katarzyna Legan