Działania „Bezdomni - działki” w Szczecinie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Działania „Bezdomni - działki” w Szczecinie

W dniu 27 grudnia br. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji wspólnie z pracownikami MOPR, przeprowadzili działania prewencyjno – profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenia zjawiska bezdomności.

Tym razem działania skierowane były do osób przebywających na terenie szczecińskich ogrodów działkowych. Mundurowi w trakcie prowadzonych działań przeprowadzali kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych, na terenie ogrodów działkowych, gdzie zjawisko to jest bardziej widoczne. Wiele osób bezdomnych sezonowo bądź całoroczni zamieszkuje w działkowych altanach lub pomieszczeniach znajdujących się na terenie działek. Policjanci i pracownicy MOPR informowali osoby bezdomne o możliwościach wsparcia,  jakie mogą uzyskać nie tylko w związku z bezdomnością. 

W dalszym ciągu bezdomność pozostaje zauważalnym problemem na ulicach naszego miasta. Trwający okres zimowy to czas szczególnie wzmożonych wysiłków służb, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób pozostających w bezdomności
Tego typu działania są i będą prowadzone w dalszym ciągu, szczególnie w okresie zimowym, przez funkcjonariuszy KMP w Szczecinie. 

asp. Michał Sroka