Struktura KMP w Szczecinie - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Struktura KMP w Szczecinie

Struktura KMP w Szczecinie

Komendant
Miejski Policji
w Szczecinie
Pierwszy
Zastępca
w Szczecinie
Zastępca Komendanta
KMP w Szczecinie
Wydział
Kryminalny
Wydział
Techniki
Kryminalistycznej
Wydział
Dochodzeniowo
-Śledczy
Wydział do walki
z Przestępczością
Narkotykową
Wydział do walki
z Przestępczością
Gospodarczą
Wydział
Skarg i Wniosków
Wydział
Kadr i Szkolenia
Wydział Administracyjno
-Gospodarczy
Referat Łączności
i Informatyki
Zespół
ds. Komunikacji Społecznej
Zespół
Prezydialny
Zespół ds. BHP
Ochrony Przeciwpożarowej
Zespół
ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Zespół
Prawny
Komisariat Szczecin
-Śródmieście
Komisariat Szczecin
-Niebuszewo
Komisariat Szczecin
-Pogodno
Komisariat Szczecin
-nad Odrą
Komisariat Szczecin
-Dąbie
Wydział
Prewencji
Wydział
Sztab Policji
Wydział
Ruchu Drogowego