Wydziały KMP w Szczecin

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

70-227 Szczecin ul. Kaszubska 35
NACZELNIK:
nadkom. Rafał Rybarczyk - tel. +48 47 78 13870

SEKRETARIAT:
- tel. +48 47 78 13875, fax. +48 47 78 13879