Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 - Podziękowania - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Podziękowania