Bepieczny senior w rodzinie. - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Bepieczny senior w rodzinie.

Oszuści działający metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, funkcjonariusza CBŚ niestety nadal szukają kolejnych ofiar. Zdecydowana większość starszych osób nie daje się oszukać. Niestety, nie wszyscy są wystarczająco ostrożni i tracą oszczędności swojego życia lub "zaciągają" kredyty, biorą pożyczki itp. 

Zarówno dzięki komunikatom policyjnym i kampaniom medialnym ostrzegamy seniorów przed oszustami. Przestępcy wykorzystując społeczne zaufanie do Policji, podają się za policjantów,  funkcjonariuszy CBŚ, prokuratorów i w ten sposób wyłudzają pieniądze od osób starszych. 

Oprócz plakatów, ulotek ktore zostaly umieszczone w szczecińskich bankach w najbliższym czasie zostaną przekazane seniorom mini poradniki: "Jak nie dać się oszukać".  
Apelujemy do wszystkich, którzy mają w rodzinie osobę starszą aby podczas spotkań rodzinnych, rozmów telefonicznych przypominali bliskim, powtarzali, informowali o sposobach działania oszustów.

Tak  działają oszuści:
Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny, najczęściej wnuczka. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy, co tłumaczą różnymi okolicznościami. Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podająca się za funkcjonariusza Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Nalega by przekazać pieniądze oszustowi, co umożliwi zatrzymanie go na gorącym uczynku. „Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Oczywiście po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają z pieniędzmi ofiary.

 

Pamiętajmy! W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy od osoby podającej się za policjanta możemy być pewni – rozmawiamy z oszustem! 

W takiej sytuacji należy jak najszybciej się rozłączyć i skontaktować z Policją pod numerem 997. Jeden telefon wystarczy, by uchronić się przed utratą oszczędności całego swojego życia.