Aktualności

„Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie

Wczoraj w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się debata społeczna z cyklu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Straży Miejskiej, samorządów oraz instytucji współpracujących z Policją, i przede wszystkim szczecińscy seniorzy z Klubów Seniora i innych organizacji senioralnych. Debata miała na celu uświadomienie mnogości i charakterystyki zagrożeń oraz wskazanie właściwych postaw w celu ich eliminowania i zapewnienia bezpieczeństwa.

Debaty społeczne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji mają na celu przede wszystkim omówienie zagadnień, które w danej społeczności są szczególnie ważne pod względem bezpieczeństwa. Takie spotkanie po długiej przerwie pandemicznej zostało zrealizowane przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Wielkopolskiej 15. Uczestnikami debaty byli podopieczni klubów Seniora z terenu Szczecina, którzy na spotkaniu zjawili się bardzo licznie. Na debacie obecni byli również zaproszeni goście i eksperci, m.in.: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. Bezpieczeństwa dr Szczepan Stempiński, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dr hab. Beata Bugajska, Radny Miasta Szczecin, Przewodniczący Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Bazyli Baran, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek, Główny Specjalista w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie Marzena Nowowiejska – Wojciechowska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ds. Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Pomocy Specjalistycznej Janina Kalińska, Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Koordynatorka Działań w zakresie przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kamila Trzebiatowska, Naczelnik Wydziału Koordynowania Usług Świadczeń Emerytalno – Rentowych ZUS w Szczecinie Marta Kotwicka, Koordynator do spraw Komunikacji Społecznych i Edukacji ZUS w Szczecinie Izabela Pawłowska, Starszy Inspektor w Wydziale Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno – Rentowych ZUS w Szczecinie Izabela Dominiak, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie Krzysztof Mechliński, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinie Krystyna Olechnowicz, Manager Centrum Handlowego Galaxy Marta Kotula, Pracownik Centrum Seniora w Szczecinie Klaudia Piotrowska, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie Dorota Malińska, Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie dr Dorota Serwa, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Renata Podgórzańska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego mgr inż. Andrzej Jakubowski.


Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły zdarzeń jakie miały miejsce w Szczecinie i dotknęły osoby starsze. Dużo uwagi poświęcono oszustwom „na wnuczka/policjanta”, kradzieżom i włamaniom. Funkcjonariusze wskazywali jak postępować, by nie paść ofiarą tego typu przestępstw. Na debacie zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, głównie zachowanie przy przejściach dla pieszych, obowiązkach rowerzystów i roli odblasków w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. Prelegenci skupili się również na omówieniu definicji Niechronionego Uczestnika Ruchu Drogowego i związanych z tym statusem obowiązkach i prawach. Podkreślano także wagę upowszechnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda” ułatwiającej kontakt z dzielnicowym.


Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiele osób zabierało głos i na własnych przykładach wskazywało, jak ważna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa. Debatę uświetnił koncert akordeonowy w wykonaniu rodzinnego duetu braci Gajda – Chudecki, a na koniec zostały rozlosowane nagrody dla uczestników. Seniorzy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne i powinny być kontynuowane. Szczecińscy policjanci już planują następną debatę.


Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, Centrum Handlowo - Rozrywkowym Galaxy, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecińską Energetyką Cieplną, Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Uniwersytetem Szczecińskim, Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.


ZKS KMP

 

 

 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
 • „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” - debata społeczna w Szczecinie
Powrót na górę strony