Aktualności

Pieszy! Kierowco! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze

Data publikacji 12.01.2023

Kolejny raz, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, życzliwość i empatię na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od nas samych. Przestrzegajmy zatem elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.

Kierowco samochodu, jednośladu przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym:


Dostosuj prędkość do warunków na drodze
Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.


Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

 

Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu


Pieszy uczestniku ruchu drogowego:
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, możesz korzystać z jezdni, idź najbliżej jej krawędzi i rozglądaj się. Korzystając z pobocza lub jezdni, chodź lewą stroną drogi. Pamiętaj, że na przejściu dla pieszych masz pierwszeństwo, ale nie oznacza to, że jesteś nieśmiertelny.


Świeć przykładem - noś odblaski – bądź widoczny

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu!

Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest wykroczeniem, które może skutkować nie tylko mandatem nałożonym przez policjanta, ale niesie też ze sobą ryzyko wypadku drogowego i poważnych obrażeń, a nawet śmierci.


Noś odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).


Zadbaj o bezpieczeństwo!
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

 

 

 

ZKS KMP/BRD KGP

 

  • Pieszy! Kierowco! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze
Powrót na górę strony