Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich funkcjonariuszy w 2022 roku. W spotkaniu wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, insp. Adam Szeliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa, dr Szczepan Stempiński oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Szczecinie, Adam Mociak i kadra kierownicza szczecińskiej Policji.

Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch podsumował efekty pracy jednostki w 2022 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie. Komendant Miejski Policji w Szczecinie omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.


Po raz kolejny szczecińscy policjanci wykazali się sumienną i rzetelną pracą. Na terenie działania szczecińskiej jednostki odnotowany został spadek przestępstw stwierdzonych, a wykrywalność ukształtowała się na poziomie blisko 70 % i jest to wynik utrzymujący się przez ostatnie 3 lata.


Dzięki pracy funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową na rynek nie trafiło ponad 88 kilogramów narkotyków, a wskaźnik wykrycia tego rodzaju przestępstw na terenie Szczecina wynosi ponad 97 %.


Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymywali osoby, które wyłudzały środki finansowe, w tym podatek VAT, nielegalnie wprowadzały do obrotu środki farmaceutyczne, oraz dopuszczały się nieprawidłowości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku podjętych działań, w minionym roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wyeliminowali z rynku 2 600 sztuk podrobionych akcesoriów do telefonów (etui, słuchawek, baterii itp.) sprzedawanych, jako oryginalne produkty. Łączną wartość przedmiotów wyceniono na 340 tysięcy złotych. W wyniku działań operacyjnych, wspólnie z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlikwidowali nielegalną stację demontażu pojazdów silnikowych. Funkcjonariusze również zlikwidowali nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych.


Komendant podczas odprawy rocznej podkreślił wagę bezpieczeństwa na drodze, wskazując tym samym główne czynniki. Zaliczamy do nich m.in.: nadmierną prędkość, wymuszanie pierwszeństwa i nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W 2022 roku zatrzymano ponad 950 nietrzeźwych kierujących oraz 183 kierujących znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w ubiegłym roku interweniowali ponad 62 tysiące razy, w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Historyczny sukces szczecińskich policjantów, którzy pełnią swoją służbę codziennie na szczecińskich drogach to 3 ofiary śmiertelne wypadków drogowych w całym roku 2022. Te dane pokazują, że wizja „zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych” jest coraz bardziej realna do osiągnięcia.


Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają nie tylko przeprowadzone kontrole. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne. Wśród prowadzonych działań należy wymienić m.in.: „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Piesi”, „Pieszy i rower”, „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Pasy”, czy „Motocykl”.


Do prowadzonych działań wykorzystywane są kamery miejskiego monitoringu, które na bieżąco rejestrują zachowanie uczestników ruchu drogowego. Uczestnikom ruchu przekazywane są także materiały profilaktyczne – m.in.: jednorazowe alkoholtesty, zapachy do samochodów, odblaski oraz ulotki informacyjne.


Komendant podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie utrzymania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Policjanci realizują szeroki zakres zadań w kilku obszarach służby. Zaliczają się do nich: działalność edukacyjno-informacyjna, budowanie lokalnych programów profilaktycznych i tworzenie koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz organizacja służby patrolowej i obchodowej.


Prowadzone działania profilaktyczne dotyczyły praktycznie wszystkich sfer życia społecznego, w tym: „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”, „Cyberdżungla”, „Rower”, „Qltura w sieci”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,


Zadania, które realizowane są w tym pionie wynikają z wielu aspektów życia społecznego kształtującego poziom poczucia bezpieczeństwa. Należą do nich: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy stanu bezpieczeństwa, sygnały napływające od mieszkańców przekazywane bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków technicznych.


Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono łącznie ponad 21 tysięcy zagrożeń, z czego ponad 9 tysięcy stanowią zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym a reszta to zagrożenia w pozostałych obszarach. Blisko połowa zagrożeń została potwierdzona, co wskazuje na bardzo dobre wykorzystanie mapy przez mieszkańców, którzy uczestniczyli w jej tworzeniu poprzez konsultacje społeczne. W wyniku pracy szczecińskich funkcjonariuszy wyeliminowano dotychczas ponad 10 000 wskazanych zagrożeń. Intensywne działania w tym zakresie będą również kontynuowane w tym roku.


Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2022 roku. Słowa podziękowania skierował do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił, że sukcesy, jakie odnoszą szczecińscy funkcjonariusze to ogromny powód do dumy, a także dowód na to, że służba w Komendzie Miejskiej Policji jest najlepszą szkołą „rzemiosła policyjnego”.

 


ZKS KMP

 

 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
 • Odprawa roczna podsumowująca pracę szczecińskich Policjantów w 2022 roku
Powrót na górę strony