Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Komendą Miejską Policji w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie promowania bezpieczeństwa jak i aktywności medialnej

Data publikacji 11.01.2024

Dziś w studiu Uniwizja - telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego podpisaliśmy list intencyjny o współpracy między Komendą Miejską Policji w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim, m.in. w zakresie działalności Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. W uroczystości udział wzięli prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, insp. Piotr Makuch - Komendant Miejski Policji w Szczecinie i dr Konrad Wojtyła - Dyrektor CEMiI.

Mając na uwadze obustronne korzyści wynikające z wzajemnych relacji pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Komendą Miejską Policji w Szczecinie oraz zważywszy na obszar wspólnych zainteresowań w zakresie prewencji i poprawy bezpieczeństwa wspólnoty akademickiej oraz społeczności lokalnej w zakresie właściwych zachowań, w tym unikania zagrożeń i pozyskiwania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – podpisanie niniejszego listu jest  intencją do rozwijania wzajemnych relacji

Współpraca ta ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, w tym projektowania i przeprowadzania szkoleń, warsztatów oraz innych form edukacji, tworzenia wspólnych projektów medialnych (podcasty, filmy, wywiady) i inicjatyw zgodnych ze standardami komunikacji, które mają służyć wzmacnianiu postaw etycznych i obywatelskich wśród członków społeczności akademickiej Uczelni oraz społeczności lokalnej, jak również służyć rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów Uczelni. Strony będą inspirować i koordynować programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego współpracując z jednostkami Policji z terenu innych miast i powiatów.

Jak zaznaczył insp. Piotr Makuch Komendant Miejski Policji w Szczecinie - „Podpisanie listu intencyjnego dla nas, dla policjantów Komendy Miejskiej, dla mnie to zobowiązanie deklaracji dobrej współpracy w obszarze profilaktyki, bezpiecznych postawy, nauczenie tego społeczności studenckiej, ale również mieszkańców naszego Szczecina. To wymiana informacji na temat zagrożeń, sposobów zachowanie się właśnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Więc mam nadzieję, że to wszystko, co nas łączy, a łączy nas przede wszystkim wspólna troska o bezpieczeństwo.

 …Uniwersytet Szczeciński to jest nasz kolejny, myślę, taki sztandarowy partner do tego, żeby wspólnie poprawić i budować bezpieczeństwo. Najpierw, jeżeli chodzi o środowisko, to akademickie, studenckie, a później  idąc dalej, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo lokalne, Szczecin ale i region, nasze całe województwo. ….Będzie  to realizowane poprzez wspólne szkolenia, poprzez wspólne tworzenie różnych programów, inicjowanie tych programów prewencyjnych, koordynowanie tych programów prewencyjnych, ale przede wszystkim również i taka działalność medialna, począwszy od podcastów, które bardzo prężnie działają już właściwie poprawiają bezpieczeństwo, ale przede wszystkim i wizerunek, ale i promują zawód policjanta. Będą  to szkolenia, również szkolenia medialne w zakresie pozyskania dodatkowych umiejętności medialnych policjantów, zwłaszcza jeżeli chodzi o policjantów pierwszego kontaktu, począwszy od rzeczników prasowych, a skończywszy na  policjantach pełniących służbę na ulicach naszego miasta. Więc lista zadań i zobowiązań, które dotyczą nas, czyli Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ale i Uniwersytetu Szczecińskiego jest duża”.

 Myślę, że to będzie dawało owoce w postaci przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa naszego wspólnego. Sfinalizowanie dzisiaj w formie podpisania listu intencyjnego nie miało by miejsca, gdyby nie nasza współpraca, która tak na dobre została zapoczątkowana w roku ubiegłym z Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego.

To dzięki tej dobrej współpracy, właściwie pierwszym kontaktom w ubiegłym roku, jesteśmy tutaj dzisiaj i podpisujemy list intencyjny o współpracy. To dzięki  zaangażowaniu pana dyrektora i pracowników Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności, udało nam się stworzyć pierwsze nasze takie wspólne realizacje w postaci podcastów, które właściwie obrazują i przedstawiają codzienną pracę różnych pionów policji szczecińskiej. Bardzo za to dziękuję”.

 

RELACJA NIUS RADIO

 

ZKS KMP/CEMiI

 

Powrót na górę strony