Akcje profilaktyczne

Seniorze, bezpiecznym bądź!

 

 

Seniorze...Bezpiecznym bądź!


Szczecińscy funkcjonariusze od wielu lat prowadzą spotkania profilaktyczne, jak również biorą udział w działaniach prewencyjnych, które związane są ściśle z bezpieczeństwem osób starszych – naszych szczecińskich Seniorów. Podczas spotkań przypominamy Seniorom wiedzę praktyczną, która jest nieodzowna podczas codziennego funkcjonowania.

 

Funkcjonariusze przekazują informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, rozmówcy informowani są o różnego rodzaju zagrożeniach, których ofiarami mogą stać się właśnie osoby starsze. Przypominane i omawiane są zasady ruchu drogowego, które obowiązują każdego uczestnika drogi, nawiązując zarazem do nieocenionego znaczenia elementów odblaskowych. Podczas spotkań , jak i w trakcie działań prewencyjnych poruszane są kwestie związane z oszustwami, których ofiarami stają się osoby starsze. Omawiane są techniki i metody jakimi posługują się sprawcy, jak również przekazywane są Seniorom sposoby przeciwdziałania tego typu zdarzeniom.

Oszustwa na wnuczka, policjanta, sąsiada czy też kradzieże torebek z cmentarza...to tylko niektóre ze zdarzeń, przed którymi przestrzegają szczecińscy policjanci.

Podczas przedmiotowych działań prewencyjno-profilaktycznych przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne przekazane w ramach programu „Aktywny i bezpieczny senior”.

Chcesz zorganizować spotkanie, którego odbiorcami będą osoby starsze? Jeśli tak, zachęcam do kontaktu : sierż.szt. Monika Malińska WP KMP w Szczecinie, tel. 91-82-13-458.

 


 


 

 
Powrót na górę strony