Akcje profilaktyczne

Bezpieczne Wakacje

Bezpieczne wakacje


 

Każdego roku w okresie wakacji Policja odnotowuje zdarzenia, w których biorą udział osoby małoletnie. Przypadki zabaw w miejscach niedozwolonej kąpieli bez nadzoru osób dorosłych, wypadki i okaleczenia podczas zabaw w domu i na podwórku, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez nieletnich i na ich szkodę oraz wiele innych tragedii, to niestety smutna rzeczywistość wakacji każdego roku.

W związku z powyższym, w okresie letnim, szczecińscy funkcjonariusze przeprowadzają szereg akcji i spotkań profilaktycznych w miejscach zorganizowanego wypoczynku oraz kontroli na terenach wodnych i przywodnych. Podczas przedmiotowych działań przypominane są ogólne zasady bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Omawiane są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, a nawiązują przede wszystkim do braku posłuszeństwa wobec rodziców/opiekunów. Funkcjonariusze przypominają jak należy się zachować i czego nie należy robić w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą oraz bezpańskim psem. Nie brakuje również elementarnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przedmiotowe działania przeprowadzane są wspólnie z podmiotami poza policyjnymi m.in. z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej.


 

Jak unikać wakacyjnych zagrożeń?


 

Jeśli wybierasz się w podróż samochodem:

 • Dbaj o stan techniczny swojego pojazdu. Dokonuj okresowych przeglądów oraz reaguj natychmiast na sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu pojazdu - zwłaszcza podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.
 • W czasie przygotowań do podróży zaplanuj trasę i czas przejazdu. Upewnij się, że samochód jest sprawny technicznie (ogumienie, oświetlenie) i odpowiednio wyposażony (gaśnica poddawana kontroli sprawności co najmniej raz w roku, apteczka, trójkąt ostrzegawczy); dobrze jeśli masz nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.
 • Wybieraj drogi główne, a unikaj jeżeli jest to możliwe dróg bocznych, słabo lub w ogóle Ci nie znanych.

 • Staraj się planować przejazd w godzinach dziennych, tylko wtedy gdy musisz wybieraj się w podróż w godzinach nocnych. W nocy jest zła widoczność, jesteś zmęczony a przez to podróż jest mniej bezpieczna.

 • Zaplanuj miejsca, gdzie zatrzymasz się aby odpocząć. Najlepiej zatrzymuj się 

 • w miejscach uczęszczanych, gdzie są zorganizowane specjalne miejsca parkingowe.

 • Opuszczając samochód weź ze sobą kluczyki oraz dokumenty pojazdu. Zawsze włączaj system alarmowy.

 • Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartościowych przedmiotów, które mogą być przyczyną włamania do pojazdu. Cenne przedmioty chowaj do bagażnika.

 • Nie zabieraj przygodnych pasażerów, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym.

 • Najbezpieczniejszym miejscem do parkowania parking strzeżony. Jeżeli pojazd parkujesz w innym miejscu - to staraj się by było ono dobrze oświetlone, nie zasłonięte zaroślami lub zabudowaniami.

Jeśli planujesz podróż pociągiem lub autobusem:

 • Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie zazwyczaj występuje duży tłok. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.

 • Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu lub autobusu.

 • W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek podręcznych.

 • Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.

 • W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.

 • W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.

 • Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć przy sobie.

 • Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach. Staraj się nie spać w podróży.

 • Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem - przestępcy mogą to wykorzystać.

 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób. Zwłaszcza gdy podróżujesz sam. Nie zawieraj lepiej przygodnych znajomości.

 • Przed wyjazdem oceń sprawność psychofizyczną kierowcy oraz stan techniczny autobusu, (np.: opon). W przypadku, gdy wyruszasz w dłuższą trasę upewnij się czy kierowca ma zmiennika.

P A M I Ę T A J !

 • Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty zgłoś ten fakt w najbliższej jednostki Policji.

 • Jeżeli w pociągu zaobserwujesz podejrzanie zachowujące się osoby poinformuj o tym obsługę.

 • Jeżeli twoje dziecko wyjeżdża autokarem możesz poprosić o sprawdzenie jego stanu technicznego policjantów z najbliższej jednostki Policji.

 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niejednokrotnie pozwoli Ci bezpiecznie dojechać do celu.


 Bezpieczne wakacje -

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”


Podczas pobytu nad wodą:

 • Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników.

 • Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

 • Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz,

 • Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku,

 • Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

 • Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego,

 • Nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona,

 • Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku,

 • Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem,

 • Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,

 • Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła);

 • Jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami.

 • Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają dobrzy pływacy.

 • Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratownika WOPR.

 • Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi ciągły nadzór, również gdy umieją pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem.

 
P A M I Ę T A J !

 • NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI

 
Podczas pobytu w lesie:

 • Nie należy rozpalać ognisk jeśli nie ma specjalnie wyznaczonych do tego miejsc przez leśniczego, np. na polanie, a także w pobliżu budynków, stogów siana lub słomy.

 • Nie należy rozpalać ogniska w lesie bez udziału osoby dorosłej, ponieważ grozi to pożarem,

 • Nie wrzucać do ogniska szklanych butelek lub pojemników z gazem.

 • Po zakończeniu palenia ogniska należy je dobrze wygasić, zalać je wodą, przysypać piaskiem i przykryć odłożoną wcześniej darnią,

 • Należy dbać o czystość, nie wyrzucać śmieci, zawsze po sobie posprzątać.

 • Nie należy podchodzić do zwierząt, które są zbyt ufne i nie boją się ludzi (mogą być zarażone wścieklizną),

 • Należy nie niszczyć przyrody.

Podczas pobytu w domu:

 

Bardzo ważną zasadą jest to, aby w ogóle nie pozostawiać małego dziecka samego bez opieki, gdyż jak to zazwyczaj bywa- wystarczy ułamek sekundy a nieszczęście już gotowe. Aby uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji należy dziecko uczyć co jest bezpieczne,
a czego w ogóle nie powinno dotykać czy też robić. 
       

Nauczyć takie małe dziecko będzie z pewnością trudno, ale nie należy się poddawać, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo naszej pociechy. Wiadomo, że jedno tłumaczenie nic nie da, dlatego musimy być wytrwali i tłumaczyć tyle, ile będzie trzeba. Jednak i sami rodzice muszą stworzyć bezpieczny dom, w którym to trzeba będzie wiele rzeczy pozmieniać, gdy tylko dziecko zacznie raczkować lub chodzić.

Bezkrytyczne zaufanie dzieci połączone z naiwnością może spowodować, dramatyczne konsekwencje.

 
Zagrożenia, z którymi spotykają się dzieci przebywające w domu:
 

 • gaz (ulatnianie się gazu może spowodować groźne dla zdrowia, a nawet dla życia zatrucie organizmu każdego człowieka, ponadto może doprowadzić do wybuchu)

 • ogień (w domu bardzo łatwo zaprószyć ogień, co może doprowadzić do pożaru i groźnych poparzeń.

 • prąd elektryczny (większość urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym zasilana jest energią elektryczną, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas ich używania, czy też włączania do sieci. Niedopuszczalne jest rozkręcanie gniazdek zasilających, wkładanie do nich różnych przedmiotów np. śrubokrętów, drutów, kredek itd. Bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym może doprowadzić do groźnego porażenia i spowodować nieodwracalne kalectwo lub zgon.)

 • woda (cieknący kran, niedokręcony zawór czy nieszczelny wąż do pralki, mogą spowodować zalanie całego mieszkania. Dlatego zawsze należy sprawdzać czy dobrze zakręciliśmy wodę np. po umyciu rąk. Nie odkręcać zaworów doprowadzających wodę np. do pralki itd.).

Jak unikać zagrożeń związanych z używkami?
 


ZJAWISKO NIKOTYNIZMU

Nikotyna znajdująca się w tytoniu również należy do bardzo rozpowszechnionych używek. Palenie suszonych liści tej rośliny jest bardzo szkodliwe dla organizmu człowieka. Istnieją bardzo przekonujące dowody na to, że palenie papierosów przyczynia się do występowania różnego rodzaju schorzeń i dolegliwości.   

Choroby są spowodowane głównie przez różne szkodliwe związki chemiczne znajdujące się w dymie papierosowym, jak substancje smoliste i tlenek węgla. Również ludzie znajdujący się w otoczeniu palacza i regularnie oddychający zanieczyszczonym dymem powietrzem - tzw. palacze bierni - również są narażeni na szkodliwe działanie papierosów. Sama nikotyna ma działanie symulujące i sprawia, że zażywająca ja osoba czuje się ożywiona.
 
Praktyczne wskazówki dla rodziców:

 • Nie częstuj swego dziecka papierosem i nie pozwól, by robili to inni członkowie rodziny lub znajomi.

 • Wprawdzie wiele nastolatków pali papierosy i część rodziców się na to godzi, bo czuje się wobec tego faktu bezsilna, albo to lekceważy, to trzeba powiedzieć dziecku jasno i zdecydowanie, że z paleniem powinno poczekać do pełnoletniości.

 • Trzeba powiedzieć jeszcze wyraźniej, że bardzo wielu dorosłych ludzi, na propozycje zapalenia papierosa odpowiada "Dziękuje, nie palę". Taki wybór jest dla milionów ludzi atrakcyjnym i wartościowym stylem życia.

P A M I Ę T A J:

Organizm palaczy szybko przyzwyczaja się do nikotyny, więc do uzyskania tego samego efektu jest potrzebna coraz większa dawka dymu. Poza tym palacze psychicznie uzależniają się od papierosów i po pewnym czasie, nawet jeśli są świadomi niebezpieczeństw, jakie im grożą, rzucenie nałogu sprawia im wielką trudność.
 

ZJAWISKO ALKOHOLIZMU
 

Alkohol należy do najpospolitszych używek. Alkohol jest środkiem uspakajającym, łagodzącym uczucia i wrażenia, spowalniającym równocześnie czynności i reakcje. Alkohol może sprawić, że pijąca go osoba poczuje się szczęśliwa, bardziej błyskotliwa i opanowana. Jednak, jak w przypadku innych używek, tylko pijący nabiera takiego przekonania.  


 
Dlaczego nastolatki piją alkohol?

 • Ułatwia przeżywanie przyjemności.

 • Przynosi ulgę w przykrych momentach życia.

 • Ułatwia odpędzanie smutnych myśli.

 • Uprzyjemnia spotkania z innymi ludźmi,

 • Jest częścią celebrowania uroczystości i sukcesów.

 
Nastolatki o tym wszystkim wiedzą i doznają pokusy skorzystania z tych atrakcji. Oprócz tego mają ważne i dodatkowe powody skłaniające do picia.
Nasze dorastające dzieci często sięgają po alkohol aby:

 • czuć się dorosłym,

 • dopasować się do otoczenia,

 • czuć się dobrze i być na luzie,

 • wyrazić swoją potrzebę buntu i chęć zmierzenia się z ryzykiem,

 • zaspokoić ciekawość

 
 
Praktyczne wskazówki dla rodziców:

 • Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: „Nie zgadzam się żebyś pił/a. Nie pij nawet piwa”. Powiedz dziecku, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także jakie będą konsekwencje złamania tych zasad.

 • Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. „Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą być dla Ciebie szkodliwe, ponieważ jeszcze się rozwijasz. Twój organizm i psychika jeszcze nie są ukształtowane. Picie może uszkodzić coś delikatnego i cennego w Twoim życiu”.

 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuń mu kilka pomysłów na skuteczne odmawianie: „Zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się z Wami bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem, Postanowiłem, że nie będę pił i chcę być wierny sobie.”

 • Bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem alkoholu.

 • Nie wahaj się powiedzieć opiekunom dziecka i rodzicom jego kolegów, z którymi spędza wolny czas, że nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swego dziecka.

ZJAWISKO NARKOMANI

 

  Coraz młodsze dzieci sięgają po narkotyki, już 9-10 latki maja za sobą pierwsze kontakty ze środkami psychoaktywnymi. Wiek inicjacji narkotycznej dzieci obniża się, a jednocześnie rośnie lęk dorosłych w obliczu zagrożenia narkomanią. Zjawisko stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz życia dzieci i młodzieży, a także jest przyczyną wielu negatywnych zachowań. 

Dotyczy wszystkich grup i kręgów społecznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu materialnego. Stale obserwuje się wzrost przestępczości związanej z narkomanią, w tym przestępczość nieletnich związanej z zażywaniem środków odurzających, co niewątpliwie świadczy o rozwojowym charakterze zjawiska.
 
Praktyczne wskazówki dla rodziców:
 
Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie:
 

 • oddala się od ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko,

 • wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie,

 • ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje,

 • nie interesuje się zajęciami, które poprzednio były dla niego atrakcyjne,

 • ma częste zmiany nastroju,

 • jest niecierpliwe, rozdrażnione,

 • jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach,

 • znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie,

 • wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem,

 • ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu,

 • kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane,

 • ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu,

 • często wyczuwasz od niego woń alkoholu,

 • ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar,

 • w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia,

 • reaguje rozdrażnieniem na próby uzyskania przez rodziców informacji o tych kontaktach,

 • z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty.


 

Pamiętaj! Bliżej dziecka – dalej od narkotyków!!!


 

BEZPIECZNYCH WAKACJI I DO ZOBACZENIA NAD WODĄ I PODCZAS DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH!!!


 

Galeria zdjęć:

Powrót na górę strony