Niebieskie karty

Instytucje pomocowe

Oferta zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, zleconych do realizacji podmiotom pozarządowym, przez Miasto Szczecin
 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  Oddział w Szczecinie
Ul. Kaszubska 20/3, 70-402 Szczecin
Tel.  91 433 71 33

 1. porady prawne, kurator rodzinny (I, III, IV wtorek m-ca, godz. 17-18)
 2. porady psychologiczne (I, II, IV czwartek m-ca, godz. 16-19)
 3. porady pedagoga (III wtorek m-ca, godz. 16-17)
 4. porady lekarza wenerologa, doradcy rodzinnego, (II wtorek m-ca, godz. 17-18)
 5. mediacje rodzinne (IV środa m-ca, godz. 15-17)
 6. porady specjalisty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (I czwartek m-ca, godz. 16-17)
 7. doradca rodzinny (I, II, III, IV środa m-ca, godz. 17-18.00)
 8. porady prawne (II poniedziałek, I środa m-ca, godz. 16-17) porady specjalisty ds. przemocy w rodzinie (III poniedziałek m-ca, godz. 16-17)

 
Zachodniopomorskie  Stowarzyszenie Mediatorów
Ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin

 1. opracowanie indywidualnych planów pracy z osobą i rodziną w sytuacji kryzysowej, doznającej przemocy
 2. prowadzenie poradnictwa prawnego dla członków rodzin, w których występują problemy związane z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną.
 3. mediacje rodzinne

 
Stowarzyszenie  „SOS dla Rodziny”
Ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin
Tel. 91 350 73 80

 1. udzielanie informacji, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, psychoedukacja
 2. przygotowanie do przesłuchania dziecka i jego opiekunów, wizytacja w bezpiecznym pokoju przesłuchań, towarzyszenie rodzinie i dziecku podczas przesłuchania,
 3. pomoc prawna,
 4. inicjowanie pomocy w innych służbach, współpraca międzysektorowa,
 5. publikacja specjalistycznych artykułów, merytoryczne opracowanie materiałów edukacyjnych

 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Ul. Ołowiana 7, 70-713 Szczecin
Tel. 600 947 705
 
Zadanie realizowane  w siedzibie,  przy ul. Energetyków 10

 1. dyżury kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego  Szczecin Centrum  w Szczecinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód  w Szczecinie (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 16-18),
 2. dyżury adwokata (wtorek w godz. 16-18)

 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Ul. Gryfińska 151, 70-806 Szczecin
Tel. 91 460 08 05
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny 10-19:

 1. działania interwencyjne, informacyjne, wspierające
 2. pomoc psychologiczna
 3. poradnictwo prawne
 4. pomoc terapeutyczna
 5. edukacja/profilaktyka zagrożeń i uzależnień
 6. coaching
 7. grupy wsparcia

 
Fundacja Mam Dom
Al. Woj. Polskiego 78, 70-482     Szczecin
Tel. 91 422 14 44

 1. terapia indywidualna, małżeńska lub rodzinna,
 2. poradnictwo prawne,
 3. warsztaty psychologiczne,
 4. warsztaty terapeutyczne dla dzieci młodszych 3-6 lat „Misie”,
 5. warsztaty „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku    granice”
 6. warsztaty arteterapii dla dzieci starszych 7-12 lat „Muzeum Wyobraźni”.

 
Stowarzyszenie Szczeciński Telefon Zaufania 19288 Anonimowy Przyjaciel
Ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin
Tel. 19288

 1. dyżury telefoniczne (pn-pt w godz. 17-20)
 2. stałe dyżury prawnika (2 x w m-cu x 3 godz.)
 3. stałe dyżury psychologa (2 x w m-cu x 3 godz.)

 
Caritas Archidiecezji  Szczecińsko-Kamieńskiej
Ul. Piaseczna 4, 70-893  Szczecin
Tel. 91 462 13 29

 1. grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie (4 cykle po 12-13 spotkań po 1,5 godz. każde). Grupa do 15 osób, otwarta.
 2. szkoła dla matek (4 cykle po 12-13 spotkań po 1,5 godz. każde). Grupa do 15 osób, otwarta.
 3. wsparcie pracownika socjalnego (8 godzin dziennie).

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

 

Nazwa

Adres

Telefon, e-mail

Godziny otwarcia

Podejmowane działania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dział Interwencji Kryzysowej*

Sekcja Interwencji Kryzysowej

ul. gen. Wł. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin
pok. 101

91 46 46 333
punkt-konsultacyjny@mopr.szczecin.pl

całodobowo

pomoc psychologiczna;
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Sekcja Terapii i Profilaktyki

Al. Papieża Jana Pawła II 42,
70-415 Szczecin

91 46 46 334

poniedziałek-piątek,
8:00-20:00

pomoc psychologiczna;
program korekcyjno-edukacyjny;
program
pogłębiony 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Centrum Integracji Środowiskowej

ul. Gryfińska 3,
70-806 Szczecin
(Dąbie)

91 46 00 805
biuro.cis.srk@gmail.com

na pierwsze spotkanie trzeba umówić się telefonicznie

poniedziałek-piątek,
8:30-12:30

porady i konsultacje psychologiczne;
pedagogiczne;
prawnik

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Poradnia Psychologiczn-Pedagogiczna Spe Salvi

ul. Papieża Jana Pawła VI nr 2,
71-459 Szczecin

budynek Arcybiskupiego Wyższego Semiarium Duchownego – wejście przez furtę

kom. 517 957 185

na pierwsze spotkanie trzeba umówić się telefonicznie
(pierwsze spotkanie ma zawsze charakter konsultacji i jest bezpłatne)

porady i konsultacje

 
*Ośrodek prowadzi: Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie i Pogłębiony Program dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Powrót na górę strony