Prawa człowieka

Prawa Człowieka

PAMIĘTAJ!
Wszyscy mamy te same prawa a Konstytucja zakazuje dyskryminacji
Konstytucja gwarantuje nam wolność wyrażania poglądów, prawo do sądu, do zrzeszania się i demonstrowania, wolność sumienia i religii.
Zapewnia nam prawo wyborcze, prawo do uzyskiwania informacji od władz i prawo składania wniosków i skarg.
Zakazuje okrutnego i poniżającego traktowania w tym stosowania kar cielesnych.
To Konstytucja zobowiązuje władze publiczne do dbania o ludzi niezdolnych do pracy, o osoby z niepełnosprawnością i osoby bezdomne.
Gwarantuje prawo do nauki i do twórczości artystycznej.
Nie pozwala na pracę w złych warynkach, na nierówności w dostępie do ochrony zdrowia.
Konstytucja otacza opieką prawną również codzoziemców na terytorium RP np. uchodźców z innych krajów, którzy musieli uciekać przed prześladowaniami.
 
JAK POMAGA RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH?
Rzecznik sam nie wydaje ani nie uchyla wyroków czy decyzji, może jednak poinformować o przysługujących nam uprawnieniach, albo intrweniować w poszczególnych sprawach gdy dochodzi do naruszenia praw. Może zażądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie.Może zwrócic się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego lub z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego.
Rzecznik może wystąpić w niektórych sprawach z tzw. Wnioskiem kasacyjnym, czyli byc ostatnią deską ratunku.
 
MAMY PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Ani płeć, ani stan zdrowia, ani poziom zamożności, ani kolor skóry, wyznanie czy orientację seksualną nie mogą wpływać na sposób traktowania.
 
Każdy obywatel polski i cudzoziemiec ma prawo wystąpić do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich wolności praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Wniosek do Rzecznika powinien zawierać:

  • dane osoby składającej wniosek,
  • jeżeli składany jest wniosek w czyimś imieniu-dane osoby, której praw i wolnosci wniosek dotyczy
  • wyjaśnienie, jakie prawa i wolności zostały naruszone,
  • przez kogo sprawa byla rozpatrywana i z jakim skutkiem
  • informacje, dokumenty, dane uzasadniające złożenie wniosku.

Każdy ma prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
 
Wniosek jest wolny od opłat. Można go złożyć w Biurze Rzecznika a także wypełnić formularz na stronie internetowej.
Rzecznik Praw Obywatelskich uruchomił spcejalną linię telefoniczną dla Obywateli, którzy chcą uzyskać informacje lub złożyć skargę.
0800 676 676

Powrót na górę strony