Oficer Prasowy - O Policji - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Oficer Prasowy

 

 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej  KMP w Szczecinie
ul. Kaszubska 35, 70-227 Szczecin
tel. 91-82-13-510 i 91-82-13-511
fax 91-82-13-519

e-mail: rzecznik.szczecin@sc.policja.gov.pl

 

Oficer Prasowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 

                         

                        st. sierz. Ewelina Sierzchuła

Zespoł ds. Komunikacji Społecznej odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

W godzinach służby, Oficer Prasowy przekazuje dziennikarzom informacje o bieżących wydarzeniach.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta osoba pełniąca dyżur prasowy jest dostępna pod numerem telefonu komórkowego 789-444-600

W tym czasie udzielane są informacje dotyczące TYLKO I WYŁĄCZNIE wydarzeń nagłych i nadzwyczajnych.