Dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo

Dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo

nr fax: +48 47 78 11 329

Naczelnik Wydziału Prewencji: podkom. Piotr Kraśnicki

nr pokoju w Komisariacie: 3
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 620
nr telefonu komórkowego: 695 875 041

Kierownik Rewiru I: mł. asp. Krzysztof Latkowski
nr pokoju w Komisariacie: 8a
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 640
nr telefonu komórkowego: 722 090 201

Kierownik Rewiru II: mł. asp. Dawid Stefański
nr pokoju w Komisariacie: 8b
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 660
nr telefonu komórkowego: 722 090 202

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Rejon 20 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Piastów 74 - 76
 • aleja Wojska Polskiego 51 - 63
 • Jagiellońska 10 - 19
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 - 25
 • Monte Cassino 33 - 43
 • Wielkopolska 20 - 25

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo20@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: wz. mł. asp. Radosław Wielądek

nr pokoju w Komisariacie: 17
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 637
nr telefonu komórkowego: 722 090 210

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w bramach i podwórzach przy ul. Jagiellońskiej 14 w Szczecinie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają wskazane obiekty. Planowane działania mają na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i represjonowanie sprawców w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom

Rejon 21 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Papieża Jana Pawła II 5 - 12, 42 - 49
 • aleja Wojska Polskiego 56 - 63
 • Generała Ludomiła Rayskiego 16 - 29
 • Jagiellońska 1 - 9
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 26 - 37
 • Mazurska 43 - 46
 • Monte Cassino 1 - 6
 • Ślaska 8 - 12, 38 - 42

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo21@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: mł. asp. Radosław WIelądek

nr pokoju w Komisariacie: 17
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 637
nr telefonu komórkowego: 722 090 210

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób w bramie posesji przy ul. Śląskiej 40. Osoby te spożywają zakupiony w pobliskim sklepie alkohol. Zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają bramę. Planowane działania będą zmierzać do wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Rejon 22 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wyzwolenia 5 - 45 (Nieparzyste)
 • Generała Ludomiła Rayskiego 1 - 8, 35 - 41
 • Kujawska 4 - 8
 • Małopolska 58 - 61
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 - 12, 38 - 43
 • Mazowiecka 1 - 2
 • Mazowiecka 13 - 17 (Nieparzyste)
 • Mazurska 1 - 13
 • Mazurska 40 - 42 (Parzyste)
 • plac Grunwaldzki 3 - 4
 • plac Lotników 1 - 3
 • Podhalańska 1 - 13
 • Ślaska 19 - 24
 • Wielkopolska 43 - 49 (Nieparzyste)

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo22@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Sebastian Rydel

nr pokoju w Komisariacie: 26
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 624
nr telefonu komórkowego: 722 090 212

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy ul. Wyzwolenia 25-47. Osoby te zakłócają spokój i porządek, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne. Planowane w ramach planu priorytetowego działania ukierunkowane będą na wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów w celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom w miejscu ich zamieszkania.

Rejon 23 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Papieża Jana Pawła II 13 - 22, 31 - 41
 • Generała Ludomiła Rayskiego 9
 • Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 - 19
 • Mazurska 14 - 31
 • Monte Cassino 7 - 11
 • plac Grunwaldzki 1 - 2
 • Ślaska 27 - 37
 • Wielkopolska 26 - 42

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo23@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Maciej Solakiewicz
nr pokoju w Komisariacie: 15
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 636
nr telefonu komórkowego: 722 090 213

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy garażach mieszczących się przy ul. Wielkopolskiej 35-38. Osoby będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają wskazane miejsce. Planowane w ramach planu priorytetowego działania mają na celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Rejon 24 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • 5 Lipca 1 - 11d, 38 - 47
 • aleja Bohaterów Warszawy 107 - 120
 • Aleja Piastów 1 - 5
 • aleja Wojska Polskiego 64 - 70 (Parzyste)
 • Bolesława Śmiałego 1 - 7, 44 - 49
 • Franciszka Tarczyńskiego 1 - 6
 • Garncarska 2 - 6
 • Jagiellońska 20 - 31
 • Mickiewicza 4 - 22 (Parzyste)
 • Pocztowa 1 - 7, 35 - 44

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo24@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. post. Maciej Ławrynowicz

nr pokoju w Komisariacie: 18
nr telefonu kontaktowego:  +48 47 78 14 626
nr telefonu komórkowego:  722 090 215

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w podwórzu przy ul. Garncarskiej 6 oraz na terenie przyległych garaży. Gromadzące się tam osoby zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają podwórze. Zaplanowane w ramach planu priorytetowego działania będą mieć na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 25 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • 5 Lipca 12 - 36b
 • aleja Bohaterów Warszawy 1 - 16
 • Jagiellońska 32 - 44
 • Mickiewicza 24 - 54 (Parzyste)
 • Stanisława Noakowskiego 11 - 30, 64
 • Strzelecka 1 - 15, 29 - 33

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo25@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. post Dariusz Roszkowski

nr pokoju w Komisariacie: 17
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 646
nr telefonu komórkowego: 722 090 216

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w podwórzu posesji ul. 5 Lipca 14. Towarzyszy temu zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczyszczanie. Zaplanowane czynności będą ukierunkowane na wyeliminowanie wyszczególnionych zachowań i represjonowanie ujawnionych sprawców w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 26 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wojska Polskiego 122 - 142
 • Bogumiły 1 - 14
 • Bohdana Zaleskiego 1 - 9
 • Jacka Soplicy 1 - 16, 18 - 44 (Parzyste)
 • Maksyma Gorkiego 3 - 35
 • Mickiewicza 43 - 57
 • Ojca Beyzyma 1 - 17
 • Spółdzielcza 1 - 28, 30 - 88
 • Stanisława Leszczyńskiego 1 - 91
 • Wawrzyniaka 1 - 8

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo26@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: wz. sierż. Maciej Solakiewicz

nr pokoju w Komisariacie: 15
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 636
nr telefonu komórkowego: 722 090 213

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem w jest gromadzenie się osób spożywających alkohol na Skwerze im. Telesfora Badetki. Spożywaniu alkoholu towarzyszy zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczyszczanie. W ramach planu prowadzone będą działania zmierzające do wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem, podejmowanie czynności prawnych wobec ujawnionych sprawców. Założonym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom jak i osobom korzystającym z terenów parku.

 

Rejon 27 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Papieża Jana Pawła II 27 - 30
 • aleja Wojska Polskiego Nieparzyste 65 - 69 (Nieparzyste), 72 - 80, 80 - 106
 • Karola Szymanowskiego 2 - 3, 20 - 20a
 • Królowej Korony Polskiej 1 - 31
 • Księdza Piotra Skargi 23 - 32a
 • Michała Kleofasa Ogińskiego 10 - 17
 • Mickiewicza 1 - 23 (Nieparzyste), 39 - 41a (Nieparzyste)
 • Mieczysława Niedziałkowskiego 19 - 26a
 • Monte Cassino 13 - 32
 • Wawrzyniaka 9 - 15
 • Wielkopolska 15 - 19
 • Zygmunta Felczaka 10 - 18

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo27@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. post. Maciej Ławrynowicz

nr pokoju w Komisariacie: 18
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 626
nr telefonu komórkowego: 722 090 215

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie ul. Felczaka 13 w Szczecinie. Osoby te zakłócają spokój i porządek, zanieczyszczają i dewastują mienie. Planowane działania w ramach planu priorytetowego mają na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów.

 

Rejon 28 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wojska Polskiego 105 - 171 (Nieparzyste), 185
 • Andrzeja Średniawskiego 1 - 32
 • Bohdana Zaleskiego 20 - 24 (Parzyste), 25 - 33 (Nieparzyste)
 • Józefa Pankiewicza
 • Juliana Fałata 2
 • Księdza Piotra Skargi 15 - 20
 • Michała Kleofasa Ogińskiego 2 - 9
 • Pawła Jasienicy 1 - 8
 • Stanisława i Wandy Miłaszewskich 1 - 8
 • Stanisława Wyspiańskiego 1 - 96
 • Zygmunta Moczyńskiego 1 - 16

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo28@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: wz. st. post. Anita Kolańska

nr pokoju w Komisariacie: 14
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 631
nr telefonu komórkowego: 722 090 220

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol i zaśmiecających miejsca publiczne przy ul. Jasienicy 8 na terenie Ogrodu Różanego – Różanka. Przebywające w rejonie parku osoby będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca o charakterze rekreacyjnym. Planowane działania mają na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców tak aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego miejsca wypoczynku.

 

Rejon 29 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Papieża Jana Pawła II 22a - 26
 • aleja Wyzwolenia 49 - 97 (Nieparzyste)
 • Felczaka 18a - 31
 • Mieczysława Niedziałkowskiego 4 - 18, 47 - 49
 • plac Ofiar Katynia 1
 • plac Teatralny 1
 • Unisławy 1 - 20a, 29 - 33
 • Wąska 1 - 8, 16
 • Wielkopolska 13 - 14

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo29@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: post. Lucyna Raducka

nr pokoju w Komisariacie: 13
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 622
nr telefonu komórkowego:

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy placu Teatralnym 1 w Szczecinie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają wskazany rejon. Uwzględnione w ramach planu priorytetowego działania mają na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie sprawców i stosowanie wobec nich przewidzianych prawem sankcji

Rejon 30 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wyzwolenia Nieparzyste 99 - 119
 • Herbowa 1 - 31
 • Jerzego Janosika
 • Juliana Tuwima 1 - 27
 • Juliusza Słowackiego 18 - 19a
 • Karola Szymanowskiego 5 - 19a
 • Księdza Piotra Skargi 1 - 14, 34 - 52
 • Lutniana
 • Odrowąża 1 - 2
 • plac Armii Krajowej 1
 • plac Kilińskiego 1 - 4
 • Stanisława Moniuszki 1 - 9, 20
 • Unisławy 21 - 26
 • Wąska 9 - 15
 • Zaciszna 1 - 4a
 • Zygmunta Felczaka 1 - 9

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo30@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. post. Anita Kolańska

nr pokoju w Komisariacie: 14
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 631
nr telefonu komórkowego: 722 090 220

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie ul. Szymanowskiego 5. Osoby będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce swego przebywania. Prowadzone w ramach planu priorytetowego działania będą mieć na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem, ujawnianie i karanie sprawców oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 31 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Cyfrowa 2 - 8 (Parzyste)
 • Jana Zamoyskiego 2 - 5a
 • Jana Żupańskiego 1 - 18
 • Juliusza Słowackiego 1 - 17
 • Księcia Barnima III Wielkiego 3 - 27b
 • Niemierzyńska 1 - 32
 • Papieża Pawła VI 1 - 6
 • Teofila Lenartowicza 1 - 9a, 20 - 23
 • Zygmunta Krasińskiego 85 - 104

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo31@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Kacper Brończyk

nr pokoju w Komisariacie: 20
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 633
nr telefonu komórkowego: 722 090 221

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób w pobliżu sklepu „Żabka” przy skrzyżowaniu ulic Barnima i Żupańskiego. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne oraz klatki schodowe przyległych posesji. Prowadzone w ramach planu priorytetowego działania będą mieć na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie, karanie sprawców opisanych zagrożeń i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 32 | Rewir I

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wyzwolenia 80 - 86 (Parzyste)
 • Elizy Orzeszkowej 1 - 15
 • Franciszka Karpińskiego 1
 • Heleny 1 - 24
 • Juliana Ejsmonda 1 - 4
 • Juliana Ursyna Niemcewicza 1 - 12b, 35 - 41
 • Księdza Biskupa Adama Naruszewicza 1 - 19
 • Księdza Hugona Kołłątaja 15 - 31
 • Księdza Jana Długosza 1 - 25
 • Marii Rodziewiczówny 1 - 11
 • Mikołaja Reja 1 - 25
 • Świętej Barbary 1, 5 - 6
 • Zygmunta Krasińskiego 1 - 24

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo32@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Paciorek

nr pokoju w Komisariacie: 18
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 634
nr telefonu komórkowego: 722 090 222

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem są osoby grupujące się w rejonie posesji zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 20, gdzie spożywają alkohol, zaśmiecają i zanieczyszczają okolicę. Uwzględnione w ramach planu priorytetowego działania skierowane będą na eliminowanie zachowań niezgodnych z prawem, ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Rejon 33 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Adama Asnyka
 • Błogosławionego Wincentego Kadłubka
 • Boguchwały
 • Edwarda Dembowskiego 6
 • Elizy Orzeszkowej 16 - 29
 • Hipolita Cegielskiego 21 - 21a
 • Juliana Ursyna Niemcewicza 13 - 33
 • Księdza Hugona Kołłątaja 1 - 14a
 • Księdza Stanisława Staszica 1
 • Nieduża 2 - 36
 • Ofiar Oświęcimia 34 - 36b
 • Świętego Łukasza 7
 • Świętej Barbary 1a - 3
 • Świętych Cyryla i Metodego 1 - 7, 43 - 44

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo33@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: post. Krystian Jędrzejczak
nr pokoju w Komisariacie: 15
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 630
nr telefonu komórkowego: 722 090 223

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol w rejonie pętli autobusowej przy ul. Barbary 2-3. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne oraz dewastują rejon pętli autobusowej. Planowane działania będą mieć na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego miejsca.

 

Rejon 34 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • aleja Wyzwolenia 30 - 44a (Parzyste), 50 - 70
 • Bazarowa
 • Czesława
 • Emilii Plater 68 - 70
 • Jacka Malczewskiego 13 - 26
 • Jana Matejki 8 - 12
 • Majora Władysława Raginisa 1 - 23 (Nieparzyste)
 • Odzieżowa 1 - 33
 • Ofiar Oświęcimia 2 - 14
 • Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 1 - 9 (Nieparzyste

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo34@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: post. Maja Szwajlik

nr pokoju w komisariacie: 26
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 627
nr telefonu komórkowego: 722 090 224

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol na ławkach przy wiacie śmietnikowej ul. Odzieżowej 3-10 w Szczecinie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce swego przebywania. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem na drodze ujawniania i karania sprawców opisanych zagrożeń oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 35 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • 1 Maja 3 - 4
 • Bronisławy 14 - 17a
 • Edwarda Dembowskiego
 • Emilii Plater 25 - 35a
 • Gdańska 1 - 19 (Nieparzyste)
 • Hipolita Cegielskiego 5 - 19
 • Kazimierza Królewicza 1 - 89
 • księcia Racibora 60 - 62
 • Ofiar Oświęcimia 14b - 18
 • Rynkowa
 • świętego Marcina
 • Świętych Cyryla i Metodego

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo35@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Adrian Marcinkowski

nr pokoju w Komisariacie: 20
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 633
nr telefonu komórkowego: 722 090 225

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób na terenie znajdującym się w pobliżu pawilonów sklepowych mieszczących się w budynku przy ul. Św. Marcina 2. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne oraz dewastują urządzenia użytku publicznego. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 36 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • 1 Maja 10 - 34b
 • Ceglana
 • Emilii Plater 1 - 20
 • Emilii Sczanieckiej 1 - 6b
 • Grażyny 1 - 7
 • Miedziana 12 - 19
 • Parkowa 25 - 46
 • Teofila Firlika 29 - 49
 • Tomasza Nocznickiego 38 - 40

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo36@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: post. Justyna Król

nr pokoju w Komisariacie: 13
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 621
nr telefonu komórkowego: 722 090 226

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol w bramie klatki budynku przy ul. Emilii Plater 1. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce objęte planem. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń celem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom

Rejon 37 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Emilii Plater 73 - 96
 • Jacka Malczewskiego 1 - 12
 • Jana Chryzostoma Paska
 • Jana Kazimierza
 • Jana Matejki 6 - 6c
 • Parkowa 14 - 23a, 49 - 65a
 • plac Matki Teresy Z Kalkuty
 • Stanisława Dubois 33 - 48
 • Żubrów

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo37@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Kornelia Klimaszewska

nr pokoju w Komisariacie: 11
nr telefonu kontaktowego:  +48 47 78 14 641
nr telefonu komórkowego: 722 090 227

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem są osoby grupujące się w podwórzu przy ul. Plater 91. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodniów, zakłócają spokój i porządek, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce swego przebywania oraz dewastują elewację budynków. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i represjonowanie sprawców opisanych zagrożeń w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom

Rejon 38 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Jana z Kolna 14 - 15, 19 - 21
 • Kapitańska 1 - 9
 • Łady 12
 • Montwiłła 1 - 11
 • Parkowa 1 - 13
 • Radogoska 3 - 18
 • Sławomira 1 - 21
 • Stanisława Dubois 1 - 12
 • Storrady-Świętosławy 1 - 1c, 3a - 5
 • Swarożyca
 • Szarotki

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo38@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: mł. asp. Krzysztof Podlisiecki

nr pokoju w Komisariacie: 16
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 643
nr telefonu komórkowego:  722 090 228

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem w rejonie jest grupowanie się osób spożywających alkohol przy ul. Swarożyca 3 w Szczecinie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne oraz dewastują ławki. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom

Rejon 39 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Henryka Pobożnego 1 - 14
 • Jarowita 1 - 10
 • Małopolska 42 - 46B
 • Storrady-Świętosławy 2
 • Szczerbcowa
 • Teofila Starzyńskiego 1 - 9a
 • Wały Chrobrego
 • Wawelska
 • Zygmunta Starego 1, 2 - 5

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo39@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy:  wz. mł. asp. Krzysztof Podlisiecki
nr pokoju w Komisariacie: 16
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 643
nr telefonu komórkowego: 722 090 228

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol przy ul. Jarowita 4. Osoby te zakłócają spokój i porządek publiczny. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Rejon 40 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Franklina Delano Roosevelta
 • Jacka Malczewskiego 34 - 36
 • Jana Matejki 13 - 34
 • Małopolska 49 - 57
 • Mazowiecka 11 - 13
 • plac Rodła 1 - 2, 8 - 11
 • Wyzwolenia 6 - 20 (Parzyste)

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo40@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy:  wz. mł. asp. Łukasz Paciorek
nr pokoju w Komisariacie: 18
nr telefonu kontaktowego: +48 47 78 14 634
nr telefonu komórkowego: 722 090 222

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol w podwórzu przy ul. Roosvelta 1 oraz pl Rodła 1-2 w Szczecinie. Będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne oraz dewastują elewację budynków. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów tak aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Rejon 41 | Rewir II

Rejon obejmuje ulice Szczecina:

 • Małopolska 47 - 48
 • Park imienia Stefana Żeromskiego
 • Plantowa 1
 • Zygmunta Starego 1a

e-mail: dzielnicowy.niebuszewo41@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: wz. asp. Kornelia Klimaszewska

nr pokoju w Komisariacie: 11
nr telefonu kontaktowego:  +48 47 78 14 641
nr telefonu komórkowego: 722 090 227

Zadanie priorytetowe;

Zdiagnozowanym problemem jest grupowanie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek w Parku Żeromskiego w Szczecinie (rejon Park Hotel od strony ul. Plantowej). Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne, spożywają alkohol oraz zaczepiają spacerowiczów. Prowadzone działania służyć będą wyeliminowaniu zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych czynów tak aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobom spędzającym czas w parku.

 

Powrót na górę strony